Arhiv Kategorije: Vabila in obvestila

Obvestilo za začetek pouka 25. 5. 2020

Spoštovani starši

Obveščamo vas, da je ministrica za šolstvo izdala sklep, da se od ponedeljka, 25. 5. 2020, ponovno izvaja vzgojno izobraževalno delo v prostorih šole za učence 9. razreda.

Od 25. 5. 2020  se lahko izvaja tudi dopolnilni pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoči za učence od 4. do 8. razreda, ki imajo učne težave in težko dosegajo minimalne standarde znanja v prostorih šole.

V šolo se lahko vračajo le zdravi učenci, za katere je šola pridobila podpisano izjavo staršev (po e-pošti ali osebno prvi šolski dan), da je otrok zdrav.

Šolski avtobusni prevoz bo organiziran za prijavljene učence.

Informacije o začetku pouka in voznem redu šolskega avtobusa bodo staršem in učencem po e-pošti poslali razredniki.

Obvestilo za začetek dela v vrtcu 18. 5.

 Spoštovani starši

Obveščamo vas, da je ministrica za šolstvo izdala sklep, da se od ponedeljka, 18. 5. 2020, ponovno izvaja vzgojno izobraževalno delo v prostorih vrtca za vse prijavljene otroke.

V vrtec se lahko vračajo le zdravi otroci, za katere je vrtec pridobil podpisano izjavo staršev (po e-pošti ali osebno prvi dan), da je otrok zdrav.

Delovni čas vrtca v Starem trgu pri Ložu bo od 6.00 do 16.00, v Iga vasi pa od 5.30 do 15.30.

Informacije o začetku dela v vrtcu ste starši prejeli  po e-pošti.

Obvestilo za začetek pouka 18.5.

Spoštovani starši

Obveščamo vas, da je ministrica za šolstvo izdala sklep, da se od ponedeljka, 18. 5. 2020, ponovno izvaja vzgojno izobraževalno delo v prostorih šole za učence 1., 2. in 3. razreda.

V šolo se lahko vračajo le zdravi učenci, za katere je šola pridobila podpisano izjavo staršev (po e-pošti ali osebno prvi šolski dan), da je otrok zdrav.

Za učence 1. razreda bo organizirano jutranje varstvo od 6.45 dalje, podaljšano bivanje pa za učence od 1. do 3. razreda do 15.30.

Šolski avtobusni prevoz bo organiziran za prijavljene učence.

Informacije o začetku pouka in voznem redu šolskega avtobusa bodo staršem in učencem po e-pošti poslali razredniki.

Obvestilo za začetek dela v vrtcu 18.5.2020

Spoštovani starši,

predvideno je postopno sproščanje ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19 ter odpravljanje omejitev na področju vzgoje in izobraževanja.

Ministrica za šolstvo bo izdala sklep, da se izvaja vzgojno varstveno delo v vrtcu predvidoma od 18. 5. 2020 v prostorih vrtca.

V vrtec se lahko vračajo le zdravi otroci. V skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ) mora vrtec obvezno pridobiti podpisano Izjavo staršev pred vstopom otroka v vrtec (v nadaljevanju Izjava), s katero starši potrdijo, da je otrok zdrav.

Razširjeni strokovni kolegij za pediatrijo je pripravil tudi seznam zdravstvenih omejitev za otroke v času sproščanja ukrepov glede epidemije SARS – 2 – CoV. Naprošamo vas, da se z vsebino dokumenta seznanite. V primeru, da je v družini, v istem gospodinjstvu drug otrok, mladostnik ali odrasla oseba, ki ima zdravstvene omejitve, NIJZ otroku odsvetuje vrnitev v vrtec. Starši se posvetujte z izbranim zdravnikom – specialistom pediatrije oziroma izbranim osebnim zdravnikom – specialistom splošne oziroma družinske medicine.

Zaradi načrtovanja organizacije delovanja vrtca vas naprošamo, da najpozneje do
torka, 12. 5. 2020, do 12. ure pomočnici ravnateljice vrtca na e-poštni naslov tatjana.leskovec1@guest.arnes.si  sporočite: 

  • VKLJUČITEV OTROKA VRTEC

V vrtec se vključijo le zdravi otroci. Ali se bo vaš otrok vključil v vrtec?

Prvi dan, ko boste otroka pripeljali v vrtec, boste to potrdili tudi s podpisano Izjavo.

  • PRIHOD V VRTEC  in  ODHOD DOMOV

Sporočite, kdaj bo otrok prihajal v vrtec in odhajal iz vrtca.

  • PREHRANA

Organizirana bo prehrana otrok na ustaljen način.

Na podlagi pridobljenih informacij, ki jih boste poslali pomočnici ravnateljice vrtca po e-pošti,  bomo oblikovali skupine, določili prostore, v katerih bo potekalo vzgojno-varstveno delo in uredili številne druge podrobnosti.

Organizacija dela v vrtcu od 18. 5. 2020 dalje:

  • Delo bo potekalo v skupinah, v prvem starostnem obdobju bo v skupini do 8 otrok, v drugem starostnem obdobju pa do 10 otrok.
  • Dejavnosti  programa se bodo izvajale znotraj iste skupine v istem prostoru. Skupine otrok ne bodo prehajale iz prostora v prostor in se ne bodo združevale.

Za vse starše, ki otroka v času razglašene epidemije do 31. 5. 2020 ne boste pripeljali v vrtec, boste oproščeni plačila vrtca. Od 1. 6. 2020 dalje je možno tudi koriščenje rezervacije.

O vseh novostih vas bomo sproti obveščali.