Posnetki TV oddaj, posnete v okviru LAS projekta Tržnica za trajnost v katerih so sodelovali učenci naše šole:

ŠKRINCE https://youtu.be/FXFCJxEde2Y
POLHOVA MAST, POLHOVKA https://youtu.be/7dGKc7_MS_k
VEZENINE IZ BABIČINE OMARE – https://youtu.be/olu5vqci4V8
ŽUPN´NK (oz. župnak) https://youtu.be/vSg1qPd9CFI
KDO JE BILA GROFICA GRETA? https://youtu.be/fZHZtCbeB1U
POPLAVE IN SUŠE https://youtu.be/kFt_HQQT6UE

VZPOSTAVITEV REGIJSKEGA KINA

Partnerji Kulturni dom Cerknica, enota zavoda Notranjski park, Zavod Oron ter osnovni šoli v Novi vasi in Starem trgu pri Ložu izvajamo projekt Vzpostavitev regijskega kina. Namen projekta je vzpostavitev regijskega kina s tehnično posodobitvijo dvorane

Cilj operacije je z novo in posodobljeno opremo za predvajanje digitalnih kinematografskih vsebin v Kulturnem domu Cerknica preprečiti ugašanje delovanja kina in s tem prebivalcem celotne regije omogočiti novo, kakovostno in nekdaj že obstoječo storitev.

Med aktivnostmi projekta so tudi izobraževanje, ozaveščanje in vzgoja, predvsem mlajših obiskovalcev, preko soustvarjanja filmskih vsebin in projekcij filmov s spremljajočimi pogovori strokovnjakov in filmskimi ustvarjalci. Nakup projektorja DCP (digital cinema projector) in pripadajoče opreme bo omogočil dvig frekvence predvajanja aktualnih filmov, sodelovanje partnerjev v projektu pa ponudilo možnost za vzpostavitev dolgotrajnega partnerstva kulturnih in vzgojno-izobraževalnih ustanov v regiji z namenom popularizacije kakovostnih filmskih vsebin in razvoja filmske kulture v regiji.

S projektom Regijski kino si v Kulturnem domu Cerknica želijo vzpostaviti raznovrstni, redni in aktualni filmski program in se tako ponovno uveljaviti kot regijski kino, ki je v zgradbi nekdanjega sokolskega doma deloval preko 40 let. S tehnično posodobitvijo in bolj rednim filmskim programom si želijo privabiti lokalno občinstvo in filmoljube, ki trenutno na projekcije odhajajo v kinodvorane izven regije.

Projekt se je pričel s 1. 7. 2020 in bo trajal do 31. 12. 2021. Operacija je sofinancirana s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Povezave:
https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl
https://www.program-podezelja.si/sl/

ZBIRAJ OLJE, VARUJ OKOLJE!

Glavni cilj operacije je vzpostaviti sistematično zbiranje odpadnega jedilnega olja ter zbrano odpadno olje uporabiti za izdelavo ekoloških produktov na podeželskem upravičenem območju operacije. Odpadno olje bi sicer končalo kot komunalni odpadek in onesnaževalo podtalnico, z izvedbo operacije pa bomo omogočili zmanjšanje obremenitev okolja, pitne vode, čistilnih naprav in kanalizacijskih sistemov, kar bomo v projektu dosegli z realizacijo naslednjih projektnih ciljev:

 • zmanjšati obremenitve vodnih virov – Vsak prebivalec Slovenije letno proizvede kar 10,5 litrov odpadnega jedilnega olja. Če ga zlivamo v kanalizacijo namreč onesnažuje pitno vodo;
 • zmanjšati stroške kanalizacijskega omrežja – če odpadno olje zlivamo v kanalizacijo, povzroča zamašitve omrežja;
 • zmanjšati stroške čistilne naprave – če odpadno olje zlivamo v kanalizacijo, povzroča težave pri delovanju čistilne naprave;
 • zmanjšati količine napačno odloženega jedilnega olja na viru;
 • krepiti informiranost in ozaveščenost lokalnih prebivalcev o zbiranju in ustreznem odlaganju odpadnega olja in njegovi nadaljnji uporabi;
 • reciklirati odpadno jedilno olje v alternativne nove produkte (eko sveče). Po zaključku predlagane operacije pa so tudi možnosti predelave v pogonsko bio-gorivo ali druge produkte (bio-gorivo ne onesnažuje okolja, ostanek v predelavi je glicerin, ki se uporablja v farmacevtski industriji);
 • nuditi zdravo bivalno okolje prebivalcem in lepšo prihodnost predvsem našim otrokom;
 • ustvariti 1 novo delovno mesto za nedoločen čas in polni delovni čas.

Pričakovani rezultati projekta:
Rezultati in učinki projekta bodo sledeči: nabavljene in postavljene ulične zbirne posode (14 posod), nabavljena oprema za pobiranje in hranjenje odpadnega olja (1 črpalka, cisterne, agregat, 1 vozilo), nabavljene in razdeljene male zbirne posodice (6.150 posodic), izdelana študija za nadgradnjo projekta (1), promocijski katalog s promocijskim materialom (5.600 kosov), izdelava zloženke o pomenu projekta (550 kosov), izobraževalne in animacijske aktivnosti po šolah v območju (2), novinarska konferenca ob zaključku projekta (1), izobraževalni dogodek za starejše in invalide (1), ustvarjeno novo delovno mesto (1).

Partnerji projekta:

 • Komunala Cerknica
 • Občina Cerknica
 • Občina Bloke
 • Osnovna šola heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu

Operacija je sofinancirana s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Povezave:
https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl
https://www.program-podezelja.si/sl/

PROJEKT ŠPAJZA 2020

Osnovni podatki o projektu

 • Naziv projekta:   ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA IN PRENOS IN UPORABA STARIH ZNANJ  V DANAŠNJI DAN
 • Akronim:  ŠPAJZA 2
 • Tematsko področje:   EKSRP – VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE

Partnerji projekta

Aktivnosti operacije:
Projekt ŠPAJZA 2 se  izvaja v okviru programa LAS Notranjska in  temelji na ukrepu ozaveščanja o pomenu varovanja okolja ter izvajanje aktivnosti, ki prispevajo k ohranjanju tega. Je nadaljevanje že  zaključenega projekta.  Vodilni partner je Mihaela Klančar, nos.dop.dej. na kmetiji. Projekt  zajema aktivnosti, ki  vplivajo na višjo ozaveščenost prebivalcev območja o varstvu okolja ter ohranjanju naravne in kulturne dediščine. Izvajal se bo od 1.6.2020 do 30.6. 2021 v občini Cerknica in Loška dolina. Vanj so  vključeni prebivalci vseh teh občin LAS Notranjska in ostali naključni zainteresirani,  ki želijo uporabljati lokalne pridelke in/ali se naučiti pripravo jedi iz ekološko pridelane hrane lokalnega izvora ali želijo spoznati in se naučiti starih znanj in vedenj.

Glavno vsebinsko področje je  Pomen lokalne kmetijske pridelave in predelave, pomen kratkih verig, pomen zdravega načina življenja, pomen ohranjanja starih znanj in vedenj z dodanimi novimi vedenji. Poleg partnerja Petra Kovšca (čebelarja ), so kot partnerji v  projektu tudi Zavod ORON, Društvo biodinamikov Notranjska in osnovne šole iz Cerknice, Starega trga in Unca.V svoje šolske programe bodo šole  vključile aktivnosti, s katerimi bodo učenci pridobili nova vedenja in znanja o pomenu uporabe lokalno pridelane, zdrave, neprocesirane hrane, o pomenu zdravega, aktivnega načina življenjskega sloga.  Vsaka šola bo izvedla dejavnosti glede na svoje pogoje in način dela, vsem pa bo  skupna enaka vsebina. Aktivnosti projekta bodo ostale stalnica v njihovem programu. Zavod ORON bo poskrbel za izvedbo produkcije 10  TV prispevkov. Društvo biodinamikov bo aktivno delovalo na izvedbi dejavnosti v šolskih načrtovanih aktivnostih, izvedbi delavnic ter skrbelo za koordinacijo in promocijo pri izvedbi zastavljenega projekta.

Cilji projekta:
Projekt ŠPAJZA 2 je osnovan na strateškem cilju Strategije lokalnega razvoja za LAS Notranjska v obdobju od 2014-2020 kot višja ozaveščenost prebivalcev območja o varstvu okolja ter ohranjanju naravne in kulturne dediščine

Specifični cilji projekta:

 • ozaveščanje o pomenu zdravega, aktivnega načina življenja
 • prenos starih znanj in vedenj v današnji dan, uporaba novih vedenj
 • povečanje obstoječe ponudbe
 • izobraževanje potrošnikov
 • izobraževanje mladih skozi šolske, obšolske in prostočasne dejavnosti
 • pomen varovanja okolja;
 • pomen lokalne pridelave in predelave hrane;
 • pomen kmeta kot pridelovalca hrane, in čebele, ki je tesno povezana s kmetijstvom in pridelavo hrane;
 • razumevanje koristi uživanja priporočenih živil iz lokalnega okolja;

Zastavljene cilje operacije bomo dosegli:
V sklopu projekta ŠPAJZA 2 bomo na šoli izvedli več različnih delavnic od 1. do 9. razreda. Delavnice bodo potekale pri pouku izbirnega predmeta Sodobna priprava hrane, interesne dejavnosti Kuharski krožek, Multimedijski krožek in krožek Prostovoljstva ter pri pouku podaljšanega bivanja. S sredstvi, ki jih bomo prejeli bomo kupili učne pripomočke s katerimi bomo razširili program na šoli. Na naši šoli smo v okviru projekta Špajza kupili:

 • aparat za sušenje sadja,
 • hladilnik,
 • fotoaparat,
 • in dve prenosni indukcijski plošči.

Povezave:
https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl
https://www.program-podezelja.si/sl/

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

Aktivnosti projekta najdete tukaj.

(Skupno 187 obiskov, današnjih obiskov 1)