OŠ heroja Janeza Hribarja in vrtec Polhek

Stari trg pri Ložu

Naš vrtec je prejel mednarodno priznanje s področja ekologije

Glava vrtec m

Pomočnica ravnateljice vrtca: Tatjana Leskovec
 E-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
 
 Telefon:
 vrtec Stari trg (01)707-12-66 (01)707-12-67
 vrtec Iga vas (01)707-12-68

Predstavitev programa

Dnevni program vzgoje in varstva

V obeh enotah vrtca izvajamo program javnega vrtca. Glede na čas in trajanje organiziramo dnevni program vzgoje in varstva,

ki traja za posameznega otroka od 6 do 9 ur. Osnovni program, skladen s Kurikulumom za vrtce, je zagotovljen vsem otrokom.

Program glede na starostna obdobja
Vrtec izvaja dnevne programe, ki so namenjeni predšolskim otrokom od zaključka porodniškega dopusta staršev do vstopa v šolo.

 Program za otroke prvega starostnega obdobja.

 Program za otroke drugega starostnega obdobja.

Programi glede na trajanje
Dnevni programi:
Namenjeni so otrokom od prvega leta starosti do vstopa v šolo in zajemajo vzgojo,

varstvo in prehrano.
V obeh enotah vrtca se izvaja dnevni program.

Program dela glede na vsebino

 Kurikulum za vrtce – osnovni nacionalni dokument

 Navodilo h Kurikulumu za vrtce za izvajanje programov z OPP

 Program KzK

Obogatitvene dejavnosti

To so dejavnosti, ki sodijo v izvedbeni kurikulum posameznega vrtca in jih vrtec izvaja občasno,

daljši ali krajši čas, odvisno od izvedbenega kurikuluma vrtca, interesa otrok in želja staršev.

Načrtujejo in izvajajo jih strokovni delavci vrtca v času predpisane delovne obveznosti vzgojiteljev

in pomočnikov vzgojiteljev in so skladne s cilji in načeli kurikuluma za vrtce. Izvajajo se v okviru

posameznega dne otrokovega bivanja v vrtcu. Namen načrtovanja obogatitvenih dejavnosti je

v čim večji meri uresničevati načela predšolske vzgoje (2.člen ZVrt), predvsem načelo enakih možnosti

za otroke in starše, upoštevaje različnost med otroki ter pravice do izbire in drugačnosti ter kakovostna

in pestra izvedba kurikuluma.
Dodatne stroške, ki so vezani na dejavnosti izven vrtca (prevozi, vstopnine…) plačajo starši.

Za otroke, ki jim starši stroškov ne zmorejo kriti, je potrebno zagotoviti brezplačno udeležbo.

 Pevski zborček

 Obiski Lutkovnega gledališča Ljubljana

Cicikros

 Bralni nahrbtnik

 Obisk Kekčeve dežele

 Angleške urice

 Telovadne urice

 Naravoslovne urice

 

Projekti:

 

Projekt na ravni šole in vrtca: Bralno opismenjevanje

Državni projekti: EKO vrtec

Bralna pismenost

Program prireditev in praznovanj:

praznovanja ob prihodu letnih časov,

 tednu otroka,

 praznični december: prireditev v Kulturnem domu, praznovanje veselega

decembra po oddelkih

 pustovanje za vse otroke v kraju,

 nastopi otrok za starše po oddelkih,

 sodelovanje pri projektu občine Loška dolina »V deželi ostrnic«,

sodelovanje na prireditvi »S pesmijo na počitnice«,

 praznovanje rojstnih dni otrok,

sodelovanje in pomoč pri organizaciji "Novoletnega teka",

 prireditev ob zaključku šolskega leta.

Vzgojne dejavnosti za otroke, ki niso vključeni v vrtec

Cicibanove urice – namenjene so otrokom od tretjega leta starosti pa do vstopa v šolo. Letni obseg na oddelek je 120 ur.

Potekale bodo dvakrat tedensko.

Otroke, ki niso vključeni v vrtec, bomo občasno vključevali v razne dejavnosti:

novoletne prireditve,

delavnice,

pustovanje,

 pevski zborček,

 

Prednostne naloge

V tem šolskem letu bodo potekale naslednje prednostne naloge:

1. Nadaljevanje dela po metodologiji Korak za korakom ter vnašanje metod aktivnega učenja

v vzgojno zobraževalno delo

2. Gibanje

3. Navajanje otrok na samostojnost