Projekt Špajza 2019

 Osnovni podatki o projektu

 • Naziv projekta: Pripravljam – kuham – uživam
 • Akronim: ŠPAJZA
 • Tematsko področje:  EKSRP – VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE

Partnerji projekta

Aktivnosti operacije:

Projekt ŠPAJZA se je izvajal v okviru programa LAS Notranjska in je temeljil na ukrepu ozaveščanje o pomenu varovanja okolja ter izvajanje aktivnosti, ki prispevajo k ohranjanju tega. Vodilni partner je bila Mihaela Klančar, nosilka dop. dej. na kmetiji. Projekt je zajemal aktivnosti, ki so vplivale na višjo ozaveščenost prebivalcev območja o varstvu okolja ter ohranjanju naravne in kulturne dediščine. Izvajal se je od 1.6 do 31.12. 2019 v občinah Cerknica, Loška dolina in Bloke. Vanj so bili vključeni prebivalci vseh teh občin LAS Notranjska, ki želijo uporabljati lokalne pridelke in/ali se naučiti pripravo jedi iz ekološko pridelane hrane lokalnega izvora.
Glavno vsebinsko področje je bilo Pomen lokalne kmetijske pridelave in predelave, pomen kratkih verig. Projekt se je osredotočili na problematiko lokalnega povezovanja kupca in pridelovalca na eni strani in povezovanje pridelovalcev na lokalnem območju na drugi strani. Poleg partnerja Petra Kovšca (čebelarja ), so kot partnerji sodelovale tri osnovne šole vseh treh sosednjih občin (Bloke, Cerknica, Loška dolina). V svoje šolske programe so vključile aktivnosti, s katerimi so učenci pridobili nova vedenja in znanja o pomenu uporabe lokalno pridelane, zdrave, neprocesirane hrane. Vsaka šola je izvedla dejavnosti glede na svoje pogoje in način dela, vsem pa je bila skupna enaka vsebina. Nove aktivnosti bodo ostale stalnica v njihovem programu.

Na naši šoli smo v okviru projekta Špajza kupili:

 • strojček za testenine, kjer se bodo učenci spoznali z izdelavo domačih testenin,
 • mesoreznizo z nastavkom za piškote oz. strojček za izdelavo piškotov, s katerim bomo naredili slastne metrske piškote, prav take kot nam jih pripravljajo babice,
 • destilator, s katerim se bomo naučili pridobivati eterična olja,
 • šivalni stroj, kjer bodo učenci spoznali osnove šivanja s šivalnim strojem.

Cilji projekta so:

Projekt ŠPAJZA je osnovan na strateškem cilju Strategije lokalnega razvoja za LAS Notranjska v obdobju od 2014-2020 kot višja ozaveščenost prebivalcev območja o varstvu okolja ter ohranjanju naravne in kulturne dediščine.

Specifični cilji projekta:

 • vzpostavitev kratke verige
 • možnost nakupa pridelkov/izdelkov okoliških kmetij 24 ur dnevno, vse dni v letu = izboljšanje obstoječe ponudbe
 • povečanje obstoječe ponudbe
 • izobraževanje potrošnikov
 • izobraževanje mladih skozi šolske, obšolske in prostočasne dejavnosti
 • pomen varovanja okolja in ravnanja z odpadki;
 • pomen lokalne pridelave in predelave hrane;
 • pomen kmeta kot pridelovalca hrane, in čebele, ki je tesno povezana s kmetijstvom in pridelavo hrane;
 • razumevanje koristi uživanja priporočenih živil iz lokalnega okolja;

Zastavljene cilje operacije smo dosegli:

 • V okviru operacije sta postavljena dva prodajna avtomata s ponudbo lokalno pridelanih pridelkov,
 • kupljena je nova/dodatna oprema, s katero sta partnerja kvantitetno in kvalitetno povečala svojo ponudbo,
 • izvedena je bila promocija projekta,
 • Izvedene so bile izobraževalno/praktične aktivnosti za starejše in mlajše,

 Povezave:
https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl
https://www.program-podezelja.si/sl/

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

 Vodja projekta Hejdi Baraga

Aktivnosti projekta:

 • Delavnica priprave testenin – več preberete tukaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Delavnica priprave strojnih piškotov – več preberete tukaj

 

 

 

 

 

 

 

 • Delavnica Šivam šivam “pouštrčk” več preberete tukaj

 

 

 

 

 

 

 • Delavnica izdelave eteričnih olj – več preberete tukaj
(Skupno 219 obiskov, današnjih obiskov 1)