Zdrava šola si je na ravni države tudi to šolsko leto zastavila rdečo nit na temo gibanje, zdrava prehrana in duševno zdravje.

Na šoli smo med šestošolci in osmošolci izvedli anketo, s katero smo želeli izvedeti, katere so tiste teme, ki zanimajo naše učence in področja, za katere menijo njihovi starši, da moramo na šoli posvetiti več pozornosti.

Rezultati so pokazali, da si učenci želijo več telesne dejavnosti in dejavnosti za zdrav način življenja (športne dejavnosti, priprava zdrave prehrane) ter izboljšati medsebojne odnose in komunikacijo. Po mnenju staršev pa bi morali več pozornosti posvetit samospoštovanju in pozitivni samopodobi.

Na podlagi teh odgovorov smo s člani skupine Zdrave šole in nekaterimi zaposlenimi sestavili načrt z določenimi dejavnosti, ki jih bomo izvajali v letošnjem šolskem letu. Te si lahko ogledate v spodnji tabeli:

AKCIJSKI NAČRT ŠOLE,  KI PROMOVIRA ZDRAVJE

 

Namen Cilj

Merila uspešnosti/

kazalniki

Naloge/dejavnosti Ključne osebe in odgovornosti Rok
IZBOLJŠATI MEDSEBOJNE ODNOSE 1. Učencem predstaviti vlogo samospoštovanja in pozitivne samopodobe Učenci izboljšajo samospoštovanje in samopodobo Dejavnosti, pogovori in delavnice na to temo.

Sabina Breznik

Razredniki 5. – 9. razred

Do decembra 2017
  2. Naučiti učence prijaznega medsebojnega komuniciranja in medsebojnega spoštovanja (razviti komunikacijske veščine) Prijazni medsebojni odnosi (v razredu, na hodniku) Delavnice medsebojnega komuniciranja (komunikacijske veščine)

Tatjana Lekan

Andreja Benčina

Do marca 2018
  3. Izboljšati sodelovanje in odnose med učitelji, učenci in starši in spodbujati sproščeno vzdušje na šoli. Udeležba na roditeljskih sestankih, govorilnih urah, predavanjih za starše, srečanjih, druženjih Organizirati aktivno druženje učiteljic, učencev, staršev (pohod,…), sodelovanje z lokalnimi društvi (aktivno druženje)

Alenka Curl

 

Do 15. 6. 2018
POVEČATI TELESNO AKTIVNOST UČENCEV 1. Sproščanje skozi gibanje. Zmanjšanje napetosti pri učencih med odmori in pri urah. 1 x tedensko razgibavanje z vodenjem po šolskem radiu. Kristina Komidar Do junija 2018
  2. Povečanje števila učencev in učenk pri športnih dejavnostih. Opazovanje števila pri dejavnostih. Aktivni odmori (na stadionu / na hodniku) Alenka Curl Do junija 2018
      Minuta za razgibavanje v razredu. Aktivnosti na prostem (učilnica v naravi) Vsi učitelji Do junija 2018
PODUČITI O ZDRAVI PREHRANI 1. Povečati zanimanje za zdravo prehrano Veliko učencev na degustacijah Priprava sadnih / zelenjavnih nabodal in sadno zelenjavnih smotijev Kristina Komidar Do junija 2018

Vodja Zdrave šole:  Alenka Curl

(Skupno 26 obiskov, današnjih obiskov 1)