Zbiraj olje, varuj okolje!

Osnovni podatki o projektu

 • Naziv projekta: ZBIRAJ OLJE, VARUJ OKOLJE!
 • Akronim: ZBIRAJ OLJE, VARUJ OKOLJE!

Partnerji projekta

 • VP: JP KOMUNALA CERKNICA D.O.O.
 • P2: OBČINA CERKNICA
 • P3: OBČINA BLOKE
 • P4: OSNOVNA ŠOLA HEROJA JANEZA HRIBARJA

Pomembnejše aktivnosti projekta:

OSNOVNA ŠOLA HEROJA JANEZA HRIBARJAPartner bo izvedel izobraževalno in animacijsko delavnico v šoli (1) in s tem prispeval k realizaciji cilja krepitve informiranost in ozaveščenost lokalnih prebivalcev o zbiranju in ustreznem odlaganju odpadnega olja in njegovi nadaljnji uporabi, predelavi v nove produkte (eko sveče).

Glavni cilji projekta:

Glavni cilj operacije je vzpostaviti sistematično zbiranje odpadnega jedilnega olja ter zbrano odpadno olje uporabiti za izdelavo ekoloških produktov na podeželskem upravičenem območju operacije. Odpadno olje bi sicer končalo kot komunalni odpadek in onesnaževalo podtalnico, z izvedbo operacije pa bomo omogočili zmanjšanje obremenitev okolja, pitne vode, čistilnih naprav in kanalizacijskih sistemov, kar bomo v projektu dosegli z realizacijo naslednjih projektnih ciljev:

 • zmanjšati obremenitve vodnih virov – Vsak prebivalec Slovenije letno proizvede kar 10,5 litrov odpadnega jedilnega olja. Če ga zlivamo v kanalizacijo namreč onesnažuje pitno vodo;
 • zmanjšati stroške kanalizacijskega omrežja – če odpadno olje zlivamo v kanalizacijo, povzroča zamašitve omrežja;
 • zmanjšati stroške čistilne naprave – če odpadno olje zlivamo v kanalizacijo, povzroča težave pri delovanju čistilne naprave;
 • zmanjšati količine napačno odloženega jedilnega olja na viru;
 • krepiti informiranost in ozaveščenost lokalnih prebivalcev o zbiranju in ustreznem odlaganju odpadnega olja in njegovi nadaljnji uporabi;
 • reciklirati odpadno jedilno olje v alternativne nove produkte (eko sveče). Po zaključku predlagane operacije pa so tudi možnosti predelave v pogonsko bio-gorivo ali druge produkte (bio-gorivo ne onesnažuje okolja, ostanek v predelavi je glicerin, ki se uporablja v farmacevtski industriji);
 • nuditi zdravo bivalno okolje prebivalcem in lepšo prihodnost predvsem našim otrokom;
 • ustvariti 1 novo delovno mesto za nedoločen čas in polni delovni čas.

Povezave:

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

https://www.program-podezelja.si/sl/

Več o projektu si lahko preberete TUKAJ.

(Skupno 105 obiskov, današnjih obiskov 1)