Nadarjeni ali talentirani so tisti otroci in mladostniki, ki so bodisi na predšolski stopnji, v osnovni ali srednji šoli pokazali visoke dosežke ali potenciale na intelektualnem, ustvarjalnem, specifično akademskem, vodstvenem ali umetniškem področju in poleg rednega programa potrebujejo posebej prilagojene programe in aktivnosti.

Vsako šolsko leto izvedemo tri postopke odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci:

 

1. EVIDENTIRANJE – konec šolskega leta (učiteljski zbor)

Učitelj 3. razreda sestavi evidenco tretješolcev, ki so potencialno nadarjeni otroci.

Kot kriterij se upoštevajo učni uspeh, dosežki, učiteljevo mnenje, tekmovanja, hobiji ter mnenje svetovalne službe. Učence evidentira tudi učitelj 4. razreda na začetku vsakega šolskega leta. Evidentirane učence potrdi učiteljski zbor.

 

2. IDENTIFIKACIJA – poteka od oktobra do decembra

Na podlagi pisnih soglasij staršev so evidentirani učenci testirani s testom ustvarjalnosti, testom intelektualnih sposobnosti, učitelji pa jih ocenijo s posebno lestvico za ugotavljanje nadarjenosti. Če učenec vsaj na enem izmed testov dosega kriterij (se uvrsti med 10 % najboljših učencev), je spoznan kot nadarjen učenec.

Po postopku identifikacije z vsakim učencem oz. starši poteka individualni razgovor o otrokovih močnih področjih in interesih.

Postopek evidentiranja in identifikacije je možno izvesti tudi v višjih razredih.

 

3. INDIVIDUALIZIRANI PROGRAM

S soglasjem staršev razrednik na podlagi izpolnjene ankete učenca za vsakega nadarjenega učenca pripravi individualizirani program, kjer so navedeni cilji, oblike dela, dejavnosti, kamor se bo otrok vključeval. Pri sestavi individualiziranega programa sodelujejo tudi starši in učenec.

Poleg prilagoditev pri posameznih predmetih imajo učenci možnost svoje talente razvijati na različnih področjih tudi v okviru dni dejavnosti (naravoslovni, športni, tehniški, kulturni dnevi), s projektnim delom, sodelovanjem na natečajih, na prireditvah, z dodatnimi aktivnostmi, z udeležbo na različnih tekmovanjih … Na začetku vsakega šolskega leta pripravimo ponudbo aktivnosti, ki jo učencem predstavimo v obliki anketnega vprašalnika.

 

Bralka

(Skupno 636 obiskov, današnjih obiskov 1)