Vsebina projekta:

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, je objavilo JAVNI RAZPIS »PRVA ZAPOSLITEV NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 2021«.

Ciljna skupina javnega razpisa so mladi do vključno 29 let, ki iščejo prvo zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja glede na smer in stopnjo svoje izobrazbe, kot jo predpisuje Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in drugi predpisi, sprejeti na njegovi podlagi, in imajo manj ustreznih delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja, kot se jih zahteva za pristop k strokovnemu izpitu.

Javni razpis je razdeljen na dva sklopa, in sicer:

  • sklop A – »Pomočnik vzgojitelja začetnik« in
  • sklop B – »Učitelj začetnik«.

Naš vrtec je kandidiral na razpis z enim kandidatom.

Na razpisu smo bili uspešni, zato smo s 1. 2. 2021 sklenili pogodbo za obdobje šestih mesecev, in sicer na projektnem delovnem mestu pomočnika vzgojitelja. Sredstva za pet  mesecev so zagotovljena s strani MIZŠ, sredstva za en  mesec pa so zagotovljena s strani Občine Loška dolina.

Izbrana kandidatka: Naja Truden.

Kandidatka bo v času usposabljanja pridobivala vzgojno-izobraževalne izkušnje in opravila vse z zakonom in drugimi predpisi določene aktivnosti za pristop k strokovnemu izpitu s področja vzgoje in izobraževanja.

Razpis sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

(Skupno 241 obiskov, današnjih obiskov 1)