Na podlagi 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja  je Upravni odbor šolskega sklada Osnovne šole heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu na seji dne 28. 8. 2008 sprejel sklep o ustanovitvi šolskega sklada.

Dejavnost šolskega sklada je pridobivanje sredstev iz prispevkov donacij sponzorjev, staršev, občanov in iz drugih virov. Namen sklada  je pomoč socialno šibkim učencem ter financiranje dejavnosti in potreb posameznega razreda, ki niso sestavina izobraževalnega programa oz. se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka in podobno.

Finančna sredstva se v šolski sklad zbirajo predvsem:

 • s prodajo izdelkov učencev na dobrodelnih sejmih, bazarjih in tržnicah,
 • s prostovoljnimi prispevki na različnih prireditvah, nastopi dramskega krožka, pevskih zborov..,
 • na Dobrodelnem novoletnem teku in hoji,
 • na dobrodelni akciji Drobtinica,
 • s prispevki staršev,
 • z donacijami sponzorjev.

Zbrana finančna sredstva se iz šolskega sklada porabijo za:

 • sofinanciranje bivanja v CŠOD in zimski šoli v naravi učencem iz socialno šibkega okolja,
 • prevoz učencev 5. razreda v letno šolo v naravi v Strunjan,
 • prevoz učencev 6. razreda v zimsko šolo v naravi na Roglo,
 • mednarodno sodelovanje v projektih,
 • nagradni izlet za zlate bralce,
 • bralno opismenjevanje učencev s pomočjo Društva Tačke pomagačke..

Za poslovanje šolskega sklada skrbi Upravni odbor šolskega sklada, ki je sestavljen iz treh predstavnikov šole in treh predstavnikov staršev.

Sklad za opravljanje dejavnosti pridobiva sredstva tako, da obvešča javnost, predvsem pa starše učencev o potrebah po financiranju dejavnosti in potreb posameznega razreda, ki niso redni program in jih ustanovitelj ne financira, o potrebah po nakupu posebne opreme, ki je potrebna pri izvajanju izobraževalnih programov, o potrebah po zvišanju standarda pouka, za kar iz rednih virov ni dovolj sredstev.

Veseli bomo vsakršne podpore. Že vnaprej se vam zahvaljujemo.

Prispevke lahko nakažete na račun Osnovne šole heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu  SI56 01265 – 6030666442, za šolski sklad.

Vsem dosedanjim donatorjem se najlepše zahvaljujemo!

 Na  9. seji  upravnega odbora Šolskega sklada, ki je bila v ponedeljek, 14. 10. 2019, je bil sprejet sklep:

V mesecu novembru bomo razdelili položnice po gospodinjskih v Loški dolini za zbiranje finančnih  sredstev za šolski sklad.

Šolski sklad – POSLOVNIK

Šolski sklad – ČLANI

Obvestili glede šolskih skladov: FURS, MIZŠ

Obrazec za nakazilo sredstev.

Vsem, ki ste darovali finančna sredstva v šolski sklad, se iskreno zahvaljujemo.
Vsa zbrana sredstva bomo porabili za sofinanciranje dejavnosti šole.
Hvala.

(Skupno 709 obiskov, današnjih obiskov 1)