Transition Is our Mission (TIM = Skupaj za mehek prehod)

Naš vrtec in šola sta se leta 2019 vključila v triletni mednarodni projekt Transition Is our mision (TIM = Skupaj za mehak prehod). Projekt poteka pod okriljem Pedagoškega inštituta, ki je sofinanciran iz sredstev EU prek programa Erasmus +.

Cilj projekta je dvigniti ozaveščenost, zanimanje in kompetence strokovnih in vodstvenih delavcev vrtcev ter šol za zagotavljanje mehkega prehoda otrok iz vrtca v šolo, ki pomembno prispeva k njihovim učnim rezultatom.

V projektu sodelujemo partnerji iz treh držav: Hrvaške, Latvije in Slovenije. V vsaki državi se povezujemo z enim vrtcem in eno šolo. Vzpostavili bomo učeče se skupnosti in s skupnimi močmi razvijali izobraževalni modul usposabljanja na temo mehkega prehoda otrok iz vrtca v šolo.

V prvi fazi projekta smo na srečanju v Ljubljani vsi partnerji pregledali cilje in dejavnosti projekta, analizirali obstoječe stanje na področju zagotavljanja mehkega prehajanja otrok iz vrtca v šolo ter izdelali akcijski načrt za izvajanje fokusnih skupin s starši in otroki.

V nadaljevanju smo sodelujoči strokovni delavci izvedli ankete s starši in otroki, ki bodo jeseni 2020 vključeni v osnovno šolo. Anketa je obsegala vprašanja, s katerimi smo želeli izvedeti, kakšna so pričakovanja otrok in njihovih staršev ob vstopu v šolo, kakšne strahove doživljajo, kakšne podpore si želijo iz strani vrtca in šole.

V drugi fazi pa bomo intenzivno sodelovali s partnerskimi vrtci in šolami iz Latvije in Hrvaške. Z namenom oblikovanja skupnega razumevanja tranzicije bo na ravni vsake države vzpostavljena učeča se skupnost vzgojiteljev in učiteljev. Priprava pilotnega modula bo temeljila na izmenjavi izkušenj in dobrih praks, ki si jih bomo projektni partnerji izmenjali na študijskih obiskih.

Vsi, ki sodelujemo v projektu, se bomo trudili in verjamemo, da bomo do leta 2022, ko se bo projekt končal, prispevali k razvoju interesov in kompetenc predšolskih in šolskih strokovnjakov za zagotovitev uspešnega prehoda otrok iz vrtca v šolsko okolje.

(Skupno 313 obiskov, današnjih obiskov 1)