V torek, 25. 9. 2018, so učenci 9. razreda raziskovali zadnji del Loškega polja, kjer Obrh zapusti površje in izgine v podzemlje ter odteka proti Pivškemu polju in preko ostalih polj Notranjskega podolja do Močilnika pri Vrhniki.
Prehodili smo pot od šole mimo Podcerkve, kjer nas je pričakal gospod France Kandare. Vodil nas je preko Devina, kjer je bila naša prva opazovalna postaja. Odprl se nam je čudovit pogled na Loško polje. Učenci so rešili prvi sklop nalog. Pot smo nadaljevali po gozdni poti do ponorne jame Golobine, kjer smo si ogledali Stari in Novi vhod. Gospod Kandare je povedal veliko zanimivosti. Pot nas je vodila po suhi strugi Obrha, kjer smo imeli priložnost videti brezno. Naslednja postaja so bili požiralniki Retje pod vasjo Dane. Sprehodili smo se čez Nadleško polje, kjer nam je učenec Jaka Ravšelj povedal nekaj zanimivosti o vojaškem letališču, ki je obratovalo v času druge svetovne vojne. Učenka Tia Baraga nas je seznanila s partizanskimi bolnišnicami pod Snežnikom, ki so ranjencem med leti 1942 in 1945 nudile zavetje in varnost. Pot naravoslovnega dne smo zaključili v vasi Nadlesk, kjer smo si ogledali cerkev Sv. Jedert, kjer nas je učenec Jaka Porok na zanimiv način seznanil z zgodovino cerkve.

Po ogledu smo se zadovoljni, obogateni z novimi znanji vrnili proti šoli.

Vodja naravoslovnega dne: Magda Telič

(Skupno 149 obiskov, današnjih obiskov 1)