“Notranjska skozi oči mladih in starejših”

Osnovni podatki o projektu

 • Naziv projekta: Notranjska skozi oči mladih in starejših
 • Akronim: Notranjska

Partnerji projekta

 • VP: ORON Zavod za obveščanje, raziskovanje, organiziranje in načrtovanje, Stari trg pri Ložu
 • P2: Osnovna šola Notranjski odred Cerknica
 • P3: Osnovna šola heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu
 • P4: Osnovna šola Toneta Šraja Aljoše

 Pomembnejše aktivnosti projekta:

Gre za nadaljevanje oziroma nadgradnjo projekta Kreativni iz 1. Razpisa, v katerem so šole prejele tehnično opremo za izvajanje medijskih krožkov. Učenci, člani krožkov, bodo svoje znanje nadgradili z oblikovanjem 40 terenskih dokumentarnih oddaj na temo ohranjanja naravne in kulturne dediščine, varstva okolja in narave, kmetovanja, energetike, sociale in ranljivih skupin.

Skozi konkretno delo bodo otroci pridobivali izkušnje in kompetence projektnega in skupinskega dela, s konkretnim delom bodo spodbujeni za večje zanimanje v zvezi z njihovim lokalnim okoljem, predstavljali bodo zanimive posameznike, podjetja, društva na območju LAS ter vsebine, ki niso pogosto v novicah so pa del življenja prebivalcev Notranjske (npr. steklarstvo in oglarstvo, polstenje, jamske živali, življenje invalida in kmeta, tujci, ki živijo pri nas, izrazi, ki tonejo v pozabo, kako biti učinkovit z energijo….).

 Glavni cilji projekta:

 • Razvoj novih storitev in produktov za izboljšanje kakovosti življenja na območju

Naš cilj je izboljšati kompetence, ki jih mladi potrebujejo zaradi mobilnosti, osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi, predvsem ranljivim skupinam (mladi, brezposelni).

 • Ozaveščanje o pomenu varovanja okolja ter naravne in kulturne dediščine

Naš cilj je preko televizijskih oddaj krepiti kohezijo in participacijo mladih.

 • Operacija bo prispevala k intenzivnejšemu medgeneracijskemu sodelovanju, saj bodo pri operaciji sodelovali skupaj mladi in odrasli.
 • Povečala se bo inovativna podjetniška aktivnost, saj bo možnost doregistracije obstoječih dejavnosti za delo z mladimi in drugimi ranljivimi skupinami.
 • Nadgradnja tehnološke opreme za razvoj novih storitev

Naš cilj je mladim priskrbeti sodobno tehnološko opremo, s katero bodo razvijali podjetniško aktivnost.

Pričakovani rezultati projekta:

 • Projektni partnerji bomo skupaj posneli 40 dokumentarnih tv oddaj na temo varstva okolja in narave, ohranjanja naravne in kulturne dediščine, kmetovanja, energetike, ranljivih skupin. V sklopu operacije bomo nadgradili tehnološko opremo za razvoj novih storitev – produkcijo dokumentarnih tv oddaj.

Trajanje projekta: 1.9.2019 – 31.8.2021

Povezave:

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

https://www.program-podezelja.si/sl/

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

Projekt Špajza 2019

 Osnovni podatki o projektu

 • Naziv projekta: Pripravljam – kuham – uživam
 • Akronim: ŠPAJZA
 • Tematsko področje: RAZVOJ OSNOVNIH STORITEV, USTVARJANJE DELOVNIH MEST

Partnerji projekta

 • VP: MIHAELA KLANČAR NOSILKA DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI
 • P2: KOVŠCA PETER ČEBELAR
 • P3: OSNOVNA ŠOLA NOTRANJSKI ODRED CERKNICA
 • P4: OSNOVNA ŠOLA HEROJA JANEZA HRIBARJA STARI TRG
 • P5: OSNOVNA ŠOLA  TONETA ŠRAJA ALJOŠE NOVA  VAS

Letošnje leto smo pridobili sredstva, ki jih zagotavlja Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP). Skupaj z Lokalno akcijsko skupino LAS Notranjska smo se pridružili projektu Špajza.
Glavne aktivnosti projekta bodo osredotočene na osveščanju pomena lokalnih živil in hrane ter  na pomenu kratkih oskrbovalnih verig.

 Aktivnosti operacije:

V sklopu projekta bomo na šoli bomo izvedli več različnih delavnic od 5. do 9. razreda. Delavnice bodo potekale pri pouku izbirnega predmeta Sodobna priprava hrane in Kemija v življenju, interesne dejavnosti Kuharski krožek in Prostovoljstvo ter v sklopu delavnic za nadarjene, kjer bomo spoznavali osnove šivanja. S sredstvi, ki jih bomo prejeli bomo kupili učne pripomočke s katerimi bomo razširili program na šoli.

Na naši šoli smo v okviru projekta Špajza kupili:

 • strojček za testenine, kjer se bodo učenci spoznali z izdelavo domačih testenin,
 • mesoreznizo z nastavkom za piškote oz. strojček za izdelavo piškotov, s katerim bomo naredili slastne metrske piškote, prav take kot nam jih pripravljajo babice,
 • destilator, s katerim se bomo naučili pridobivati eterična olja,
 • šivalni stroj, kjer bodo učenci spoznali osnove šivanja s šivalnim strojem.

Cilji projekta so:

 • spodbujanje lokalnega razvoja,
 • raziskovanje in ohranjanja naravne in kulturne dediščine,
 • spodbujanje trajnostnega razvoja,
 • ozaveščanje o varstvu okolja in zdravem življenju.

 Povezave:
https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl
https://www.program-podezelja.si/sl/

 Vodja projekta Hejdi Baraga

Aktivnosti projekta:

 • Delavnica priprave testenin – več preberete tukaj
 • Delavnica priprave strojnih piškotov – več preberete tukaj
 • Delavnica Šivam šivam “pouštrčk” – več preberete tukaj
 • Delavnica izdelave eteričnih olj – več preberete tukaj

Mladi kreativni potenciali

Osnovni podatki o projektu

 • Naziv projekta: MLADI KREATIVNI POTENCIALI
 • Akronim: KREATIVNI+
 • Tematsko področje:RAZVOJ OSNOVNIH STORITEV

Partnerji projekta

 • VP: Zavod Oron
 • P2: Osnovna šola Notranjski odred Cerknica
 • P3: OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu
 • P4: OŠ Toneta Šraja Nova vas
 • P5: Zveza društev Mladinski center Postojna

Aktivnosti operacije:

 • – nakup tehnološke opreme za izvajanje medijskih krožkov za tri OŠ in izvajalca
 • 16 urno izobraževanje mentorjev
 • izvajanje medijskih krožkov za učence 8. in 9. razredov v šolskem letu 2017/2018 na treh OŠ. Za celovito strokovno izobraževanje mladih in podporo pri ustvarjanju programskih vsebin bo skrbela produkcijska ekipa, ki jo bodo sestavljali (medijski) strokovnjaki.
 • produkcija 27ih magazinskih TV oddaj.  Mlade bomo naučili uporabljati medijsko opremo in jim pomagali ustvarjati aktualne 30 minutne mesečne oddaje (vsaka šola bo pripravila 9 oddaj). Rdeča nit posamezne oddaje bo predstavitev obetavnih poklicev na način, da bodo mladi svojim vrstnikom predstavili potenciale poklicnega in strokovnega izobraževanja ter perspektive zaposlovanja v teh poklicih. Snemanje bo potekalo večinoma na terenu v sodelovanju s podjetniki in obrtniki, javnimi zavodi, izobraževalnimi institucijami. V oddajah bomo predstavili tudi aktivnosti nevladnih organizacij, lokalnih skupnosti in posameznikov s področja okoljevarstva, ohranjanja dediščine, turizma, medgeneracijskega sodelovanja, kulture, športa, šolskih projektov in dogodkov…
 • organizacija treh otroških občinskih svetov v posameznih občinah na katerih bodo učenci lokalnim skupnostim dali pobude in predloge za razvoj njihovih krajev v dobrobit otrok in mladostnikov.

Cilji projekta:

 • razvoj novih storitev in produktov za izboljšanje kakovosti življenja na območju
  Naš cilj je bil izboljšati kompetence, ki jih mladi potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi, predvsem ranljivim skupinam (mladi, brezposelni).
 • nadgradnja tehnološke opreme za razvoj novih storitev
  Naš cilj je bil mladim priskrbeti sodobno tehnološko opremo, s katero so in bodo tudi v prihodnje razvijali podjetniško aktivnost.
 • ozaveščanje o pomenu varovanja okolja ter naravne in kulturne dediščine
  Naš cilj je bil preko televizijskih oddaj in otroških občinskih svetov krepiti kohezijo in participacijo lokalne skupnosti.

Povezave:
https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl
https://www.program-podezelja.si/sl/

(Skupno 401 obiskov, današnjih obiskov 1)