Spoštovani!

Obveščamo vas, da začne s 1. 2. 2017 veljati  sprememba Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev – ZUPJS-F (Ur. list RS, št. 88/2016), s katero se spremeni višina subvencije kosil za 2. in 3. dohodkovni razred.
Do subvencije v višini cene kosila so upravičeni učenci, ki so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega
36 %
neto povprečne plače v RS.
Podatke o subvenciji za učence, ki so prijavljeni na kosilo, bo šola pridobila iz CEUVIZ.
Starši lahko iz odločbe o otroškem dodatku ugotovite, ali je vaš otrok upravičen do subvencije za kosilo.
Tisti, ki menite, da je vaš otrok upravičen do brezplačnega kosila, izpolnite obrazec.
Obrazec dobite na spletni strani šole pod naša šola / obrazci / prijava na šolsko prehrano.
Izpolnjen obrazec oddate v pisarno.

(Skupno 94 obiskov, današnjih obiskov 1)