Arhiv Kategorije: Obrazci vloge za solo

Izpis iz evidence

Plačevanje preko e-računov

Spoštovani starši!

Na šoli omogočamo več možnosti prejemanja računov – UPN plačilnih nalogov in plačila stroškov oskrbnin, prehrane in drugih storitev:

  • prejemanje računov v papirni obliki po navadni pošti
  • prejemanje računov po elektronski pošti v PDF obliki na vaš elektronski naslov
  • prejemanje e-računov v vašo spletno banko
  • plačilo preko direktne obremenitve
  • združena položnica. Če imate več otrok v šoli ali vrtcu lahko izberete združeno položnico.

Vse obrazce dobite v zavihku Naša šola in nato podzavihku Obrazci oziroma v zavihku Vrtec in nato podzavihku Obrazci in vloge.

Za dodatne informacije pokličite tel. št. računovodstva 01/70 71 258 ali pošljite vprašanje na elektronski naslov danijela.baraga@guest.arnes.si.

Prijava na šolsko prehrano

Spoštovani!

Obveščamo vas, da začne s 1. 2. 2017 veljati  sprememba Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev – ZUPJS-F (Ur. list RS, št. 88/2016), s katero se spremeni višina subvencije kosil za 2. in 3. dohodkovni razred.
Do subvencije v višini cene kosila so upravičeni učenci, ki so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega
36 %
neto povprečne plače v RS.
Podatke o subvenciji za učence, ki so prijavljeni na kosilo, bo šola pridobila iz CEUVIZ.
Starši lahko iz odločbe o otroškem dodatku ugotovite, ali je vaš otrok upravičen do subvencije za kosilo.
Tisti, ki menite, da je vaš otrok upravičen do brezplačnega kosila, izpolnite obrazec.
Obrazec dobite na spletni strani šole pod naša šola / obrazci / prijava na šolsko prehrano.
Izpolnjen obrazec oddate v pisarno.