Arhivi Kategorije: NOVICE in PRISPEVKI- PŠ Iga vas

Podaljšanje jesenskih počitnic do 8. 11. 2020

Zaradi poslabšanja epidemioloških razmer v državi je Vlada RS v petek, 30. 10. 2020, sprejela odločitev o podaljšanju trenutno veljavnih ukrepov.

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport je izdala sklep, da se zaradi poslabšanja epidemiološke situacije in preprečevanja prenosa okužb s SARS-CoV-2, jesenske počitnice podaljšajo do 8. 11. 2020.

V kolikor se epidemiološka slika v državi ne bo izboljšala, obstaja možnost, da bo
od ponedeljka, 9. 11. 2020, dalje vzgojno-izobraževalno delo potekalo na daljavo.
V skladu z okrožnicami MIZŠ in NIJZ vas bomo sproti obveščali.

Obvestilo za začetek pouka 18. 5. 2020

 Spoštovani starši,

predvideno je postopno sproščanje ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19 ter odpravljanje omejitev na področju vzgoje in izobraževanja.

Ministrica za šolstvo bo izdala sklep, da se:

 • izvaja vzgojno-izobraževalno delo predvidoma od 18. 5. 2020 za učence 1., 2. in 3. razreda v prostorih šole,
 • od 25. 5. 2020 dalje pa tudi za vse učence 9. razreda in
 • od 25. 5. 2020 za učence od 4. do 8. razreda, ki imajo učne težave in težko dosegajo standarde znanja. Za slednje se bodo izvajali dopolnilni pouk ter individualna in skupinska pomoč.

V šolo se lahko vračajo le zdravi učenci. V skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ) mora šola obvezno pridobiti podpisano Izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo (v nadaljevanju Izjava), s katero starši potrdijo, da je otrok zdrav.

Razširjeni strokovni kolegij za pediatrijo je pripravil tudi seznam zdravstvenih omejitev za otroke v času sproščanja ukrepov glede epidemije SARS – 2 – CoV. Naprošamo vas, da se z vsebino dokumenta seznanite. V primeru, da je v družini, v istem gospodinjstvu drug otrok, mladostnik ali odrasla oseba, ki ima zdravstvene omejitve, NIJZ otroku odsvetuje vrnitev v šolo. Starši se posvetujte z izbranim zdravnikom – specialistom pediatrije oziroma izbranim osebnim zdravnikom- specialistom splošne oziroma družinske medicine.

Zaradi načrtovanja organizacije delovanja šole vas naprošamo, da starši učencev 1., 2. in 3. razreda čimprej, vendar najpozneje do torka, 12. 5. 2020, do 9. ure, starši devetošolcev pa do petka, 15. 5. 2020, do 9. ure, razredničarki svojega otroka na e-poštni naslov sporočite:

 • VKLJUČITEV OTROKA V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO NA ŠOLI  (1., 2., 3. in 9. razred)

V šolo se vključijo le zdravi otroci. Ali se bo vaš otrok vključil v vzgojno-izobraževalno delo v šoli? To boste potrdili tudi s podpisano Izjavo.

 • JUTRANJE VARSTVO (1. razred)

Na šoli bomo izvajali jutranje varstvo od 6.45 do začetka pouka. Sporočite, ali bo vaš otrok vključen v jutranje varstvo in od katere ure dalje.

 • PODALJŠANO BIVANJE (1., 2. in 3. razred)

Podaljšano bivanje bo potekalo od konca pouka do 15.30 ure. Sporočite, ali bo vaš otrok vključen v podaljšano bivanje in do katere ure.

 • PRIHOD V ŠOLO in  ODHOD DOMOV (1., 2., 3. in 9. razred)

Za prihod v šolo in odhod iz šole NIJZ priporoča hojo, kolesarjenje, za učence, ki imajo kolesarski izpit, individualni prevoz s strani staršev (brez združevanja otrok).

Sporočite, na kakšen način bo vaš otrok prihajal v šolo in iz nje odhajal.

Zavedamo se, da vsi starši navedenih oblik prihoda v šolo in odhajanja domov ne morete zagotoviti. Z avtobusnim prevoznikom se bomo  dogovorili za organiziran šolski prevoz, vendar moramo zaradi zagotavljanja vseh zaščitnih ukrepov vedeti, koliko otrok bo šolski prevoz uporabljalo.

Napišite na kateri avtobusni postaji bo otrok zjutraj vstopal in popoldne izstopal.

 • ŠOLSKA PREHRANA

Organizirana bo šolska prehrana. Odjave in prijave šolske prehrane bodo potekale na ustaljen način.

Na podlagi pridobljenih informacij, ki jih boste poslali razrednikom po

e-pošti,  bomo oblikovali skupine, določili prostore, v katerih bo potekalo vzgojno-izobraževalno delo in uredili številne druge podrobnosti.

Organizacija vzgojno-izobraževalnega dela na šoli od 18. 5. 2020 dalje:

 • Izvedba pouka in dnevov dejavnosti bo potekala v skupinah do 15 učencev.
 • Dejavnosti obveznega in razširjenega programa se bodo izvajale znotraj iste skupine v istem prostoru. Skupine učencev ne bodo prehajale iz prostora v prostor in se ne bodo združevale.
 • Učencem 1., 2., 3. in 9. razreda, ki zaradi zdravstvenih omejitev ne bodo mogli obiskovati pouka v šolskih prostorih,  bo šola v okviru zmožnosti prilagodila oblike in metode dela. Zdravstvene omejitve so opredeljene v sklepu RSK za pediatrijo.
 • Vzgojno-izobraževalno delo za učence od 4. do 8. razreda bo še naprej potekalo v obliki izobraževanja na daljavo.
 • Petošolci, ki niso opravili kolesarskega izpita, ga bodo imeli možnost opravljati v prihodnjem šolskem letu.

OBVESTILO ZA UČENCE – smernice za učenje doma

Izobraževanje na daljavo: http://osstaritrgprilozuizobrazevanje.splet.arnes.si/

Spoštovani učenci, šola je zaprla svoja vrata predvidoma do 27. 3. 2020. Verjetno ste v pogovoru s svojimi starši spoznali resnost situacije, v kateri niso posamezniki, ampak smo prav vsi. Doma boste ostali, da se prepreči in zmanjša možnost okužbe s koronavirusom za slehernega od vas. A življenje se ni ustavilo, zato morate tudi vi razmišljati in delati v smeri zadanih izobraževalnih ciljev.

 
Učitelji bomo poskrbeli, da vam bodo v času naše odsotnosti v šolskih klopeh izobraževalne vsebine kljub vsemu dostopne s pomočjo naše spletne strani. Pri svojem delu lahko uporabljate izobraževalne vsebine, zajete v e-učbenikih in e-delovnih zvezkih, ki jih uporabljamo pri pouku. Snov lahko utrjujete tudi s pomočjo elektronskih gradiv, ki so jih v dani situaciji založbe omogočile vsem učencem brezplačno, ravno tako bo RTV Slovenija v dopoldanskem času predvajala izobraževalne vsebine.

 
Založbi Rokus Klett in Mladinska knjiga sta vsem učencem omogočili brezplačen celodnevni dostop do vseh elektronskih in interaktivnih gradiv (učbenikov, delovnih zvezkov, samostojnih delovnih zvezkov in vadnic). Če ste že uporabnik portala, vnesite svoj e-naslov in geslo ter sledite navodilom. Če na portal dostopate prvič, kliknite na polje Nimam še uporabniškega računa in vnesite zahtevane podatke. Tako se boste registrirali in ustvarili uporabniški račun.
Gradiva so brezplačno dostopna na spletnih straneh.

 
Torej, smernice za delo doma so naslednje: v ponedeljek, 16. 3. 2020, ponovite učne vsebine, ki smo jih obravnavali v zadnjih tednih, uredite si zvezke, v delovnih zvezkih rešite naloge, ki so ostale še nedotaknjene pri že obravnavanih poglavjih ali preberite kakšno knjigo.

 
V torek pa na spletni strani http://osstaritrgprilozuizobrazevanje.splet.arnes.si/ poglejte napotke za posamezne razrede in predmete. Sproti spremljajte naše objave.

 
Do takrat pa PAZITE NASE IN BODITE ODGOVORNI DO SVOJEGA ZDRAVJA IN ZDRAVJA DRUGIH.

zaposleni OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu

Plačevanje preko e-računov

Spoštovani starši!

Na šoli omogočamo več možnosti prejemanja računov – UPN plačilnih nalogov in plačila stroškov oskrbnin, prehrane in drugih storitev:

 • prejemanje računov v papirni obliki po navadni pošti
 • prejemanje računov po elektronski pošti v PDF obliki na vaš elektronski naslov
 • prejemanje e-računov v vašo spletno banko
 • plačilo preko direktne obremenitve
 • združena položnica. Če imate več otrok v šoli ali vrtcu lahko izberete združeno položnico.

Vse obrazce dobite v zavihku Naša šola in nato podzavihku Obrazci oziroma v zavihku Vrtec in nato podzavihku Obrazci in vloge.

Za dodatne informacije pokličite tel. št. računovodstva 01/70 71 258 ali pošljite vprašanje na elektronski naslov danijela.baraga@guest.arnes.si.