Naša šola je bila v mesecu maju sprejeta v Slovensko mrežo zdravih šol. Slovenska mreža zdravih šol poteka že od leta 1993, ko se je prvih 12 šol priključilo Evropski mreži zdravih šol, sedaj pa je vanjo vključenih že 375 slovenskih šol.

Namen zdrave šole je celostni vpliv na zdravje na vseh področjih in za vse udeležence. Pomembne so tako vsebine zdravja v učnem načrtu, kontinuirano izobraževanje učiteljev, ponudba zdravju naklonjenih dejavnosti na šoli, dobra organizacija, šolska in razredna pravila kot tudi kakovostna komunikacija med zaposlenimi, učenci, starši, sodelovanje z lokalno skupnostjo in drugimi institucijami, ki lahko vplivajo na zdravje. Torej je pomembno vse, kar lahko izboljšuje življenje in delo na šoli.

V mreži zdravih šol je vsako leto določena glavna tema (rdeča nit), na katero se izvajajo določene dejavnosti in se udeležene osvešča o določeni problematiki. Letošnja rdeča nit je duševno zdravje, gibanje in prehrana.

Na podlagi analize anketnih vprašalnikov, ki je zajemala 72 učencev in učenk ter 55 staršev smo preverili stanje na naši šoli. Rezultati so pokazali, da si učenci želijo predvsem več gibanja in vsebin zdravega načina življenja, veliko zanimanje pa je tudi za temo preprečevanje trpinčenja, zlorabi in nasilja. Tako učenci kot starši  se strinjajo, da moramo na šoli delati na področju medsebojnih odnosov  in izboljševanju komunikacije. Zato smo se odločili, da si bomo v letošnjem letu zadali dve prednostni nalogi:

  1. Povečati aktivnost učencev in učenk
  2. Izboljšati medsebojne odnose

Za dosego naših ciljev na šoli izvajamo več dejavnosti, kot so vsebine na doživljajski pedagogiki, različne interesne dejavnosti (športne, Rdeči križ, Zdravošolci,  postani prostovoljka/ec,…), minutka za razgibavanje, delavnice v sklopu zdravstvih pregledov (zasvojenost, odraščanje, pozitivna samopodoba in stres, medsebojni odnosi, vzgoja za zdravo spolnost), shema šolskega sadja in zelenjave, malice iz bio pridelkov.

Na šoli pa bomo uvedli še dodatne dejavnosti, ki bodo pripomogle k uresničevanju zadanih prednostnih nalog.

Na koncu šolskega leta bomo ponovno izvedli anketno in tako preverili, ali smo se približali zadanima ciljema.

(Skupno 54 obiskov, današnjih obiskov 1)