Statusi učencev

Pravilnik o pridobitvi statusa športnika ali mladega umetnika

Vloga za dodelitev statusa perspektivnega športnika ali mladega umetnika

Vloga za dodelitev statusa vrhunskega športnika ali mladega umetnika