Zavedamo se, da je sodelovanje vrtca in staršev nujen pogoj za dobro počutje otrok in kvalitetno delo. V ta namen organiziramo različne oblike sodelovanja.

 • prvi roditeljski sestanek za starše novincev,
 • ob vstopu v vrtec omogočamo postopno uvajanje otroka v vrtec ob prisotnosti staršev,
 • uvodni ter zaključni roditeljski sestanek,
 • pogovorne ure za starše,
 • neposredno sodelovanje staršev pri vzgojnem delu,
 • skupna praznovanja,
 • vsakodnevna komunikacija s strokovnimi delavci, ravnateljico, svetovalni delavko in pomočnico ravnateljice,                                         
 • skupni izleti, ogledi predstav, obiski prireditev,
 • pomoč staršev pri zbiranju raznega materiala,
 • predavanja za starše,
 • obisk babic in dedkov v oddelkih.

  Pogovorne ure za starše so vsak prvi torek v mesecu.

(Skupno 2.348 obiskov, današnjih obiskov 1)