Interesne dejavnosti PŠ

PŠ Iga vas (interesne dejavnosti se začnejo oktobra)

interesna dejavnost    mentor   razred dan ura
DRAMSKI KROŽEK N. V. Plos 1. – 3. sreda 6.
OTROŠKI PEVSKI ZBOR V. Truden 1. – 3. četrtek 5.
PLESNE URICE B. Turk 1. – 3. ponedeljek 6.
PRAVLJIČNI  KROŽEK A. Brus 1. – 3. četrtek 6.
ŠPORTNI KROŽEK A. Curl 1. – 3. torek 6.
EKO VRTIČEK B. Turk 3. četrtek 6.