EKO Projekt

Področje narave je za predšolsko vzgojo posebno področje. Poudarek je na aktivnem in dejavnem vključevanju otroka v okolje, v katerem živi, z nalogo ustvarjanja zdravega in varnega življenjskega okolja in navad, ki jih bo doživljal in soustvarjal otrok sam.
Narava je prva in prava »učilnica« za opazovalno, raziskovalno dejavnost otrok, to je okolje njegovega doma. Prav v zgodnjem otroštvu se oblikujejo odnosi med otrokom, starši, vzgojitelji in okoljem.
Torej, slediti moramo otrokovim pobudam in njihovi radovednosti.
Z otroki našega vrtca se bomo srečevali s spoznavanjem in odnosom do narave med najrazličnejšimi oblikami otroških iger, med sprehodi in opazovanjem narave v vseh letnih časih.