Interesne dejavnosti

INTERESNE DEJAVNOSTI v š.l. 2016/17

OŠ Stari trg pri Ložu

 interesna dejavnost  mentor razred dan ura
DRAMSKI KROŽEK

N. Dražetić, M. Nelc

T. Lekan, K. Zbačnik

1. – 5.

6. – 9.

ponedeljek

petek

7.

7.

FOLKLORNA SKUPINAFOLKLORNA SKUPINA V. Truden 1. – 5.
6. – 7.
torek 6., 7.
KLEKLJANJE A. Jelinčič 4. – 9. po dogovoru po dogovoru
LIKOVNE USTVARJALNICE V. Truden 3. – 9. po dogovoru po dogovoru
MATEMATIČNO FIZIKALNI KROŽEK A. Ponikvar 8. – 9. po dogovoru po dogovoru
MLADINSKI PEVSKI ZBOR V. Truden 6. – 9. ponedeljek 7.
MODELARSKI KROŽEK An. Ravšelj, B. Plos 6. – 9. ponedeljek 7., 8.
NOGOMET A. Ožbolt 3. – 7. ponedeljek 7.
OTROŠKI PEVSKI ZBOR V. Truden 1. – 2. sreda 5.
OTROŠKI PEVSKI ZBOR V. Truden 3. – 5. ponedeljek 6.
PRAVLJIČNO USTVARJALNI KROŽEK N. Dražetić 1. torek 5.
PRAVLJIČNO USTVARJALNI  KROŽEK K. Šivec 2. četrtek 6.
PRAVLJIČNO USTVARJALNI  KROŽEK U. Cimprič 3. četrtek 5.
RDEČI KRIŽ A. Bajec, H.N. Obreza 4. –  9. po dogovoru po dogovoru
ZDRAVOŠOLCI K. Komidar 4. – 9. ponedeljek 7.
KOMUNKACIJSKE VEŠČINE T. Lekan 6.- 9. ponedeljek 7.
RAZVEDRILNA MATEMATIKA An. Ravšelj 6. – 8. ponedeljek ali sreda 7.
SketchUp IN TISKANJE S 3D TISKALNIKOM An. Ravšelj 7. – 9. četrtek 7.

RAČUNALNIŠKI KROŽEK

priprave na tekmovanje BOBER

S. Lunka

4.r

5.a

5.b

sreda

sreda

petek

6. ura

7. ura

6. ura

RAČUNALNIŠKI KROŽEK

priprave na tekmovanje BOBER

S. Lunka 6. – 9. ponedeljek

7. ura

ali po dogovoru

 Interesne dejavnosti  –  zunanji mentorji

interesna dejavnost mentor razred dan ura
ŠAH V. Bavec 1. – 9. po dogovoru
KOŠARKA A. Vučanović 2. – 9. torek 16.00 – 18.15
ČEBELARSKI KROŽEK A. Truden 5. – 9. četrtek 17.00
STRELJANJE Z ZRAČNO PUŠKO T. Žnidaršič 1. – 9. po dogovoru
LOKOSTRELSTVO B. Valjan 1. – 9. po dogovoru