Bralna značka

BRALNA ZNAČKA 2015/2016

 Na naši šoli beremo za bralno značko Frana Milčinskega, ki se je rodil 3. decembra 1867 v Ložu.
 Beremo od 17. septembra (Dan zlatih knjig) do 2. aprila (Mednarodni dan knjig za otroke).
 Beremo leposlovne in poučne vsebine za osebnostno rast in razvedrilo,
– razvijamo bralne spretnosti,ostrzek
– bogatimo besedni zaklad,
– razvijamo bralno razumevanje in
– kritičen pogled na prebrano delo.

 Pri izboru bralnega gradiva si pomagamo z bralnimi programi.
 Na razredni stopnji poteka preverjanje pri razredničarki, na predmetni pa v šolski knjižnici.

 Število prebranih del:
6. razred:
5 leposlovnih del (lahko: pesmi + prozna dela ali samo proza) + revija (Pil, NGJ, Moj planet – predstavijo naslovnico, kazalo, uvodnik, 2 krajši zanimivosti ali novički, daljši članek)
7., 8., 9. razred:
5 leposlovnih del (lahko: pesmi + prozna dela, lahko samo proza) + poučna knjiga (sestavni deli knjige, podatki na naslovni strani, cip ali kolofon, kazali, posebnosti, razložijo 3 besede iz slovarčka, predstavijo poljubno temo v obsegu dveh strani in 7 manjših zanimivosti).
Pri leposlovnem delu učenec predstavi avtorja, glavne osebe, njihove medsebojne odnose, zvrst besedila, kritičen pogled na prebrano delo.

 Učencem, ki sodelujejo na Cankarjevem tekmovanju, priznamo eno leposlovno delo pri številu prebranih del.
 Učenci, ki do Noči branja preberejo ustrezno število knjig, se lahko udeležijo bralnega dogodka.
 Učenci, ki sodelujejo na Noči branja v dejavnosti bukvožer, imajo priznano predstavljeno vsebino za opravljeno bralno aktivnost.
 Bralci, ki berejo vseh 9 let, postanejo ZLATI BRALCI.

Ptica

 

Postani zlati bralec tudi ti!