Tekmovanja

KOLEDAR TEKMOVANJ V ŠOLSKEM LETU 2016/2017

Tekmovanje v znanju šolsko področno državno
Tekmovanje za Vegovo priznanje 16. 3. 2017 22. 4. 2017
Tekmovanje za Stefanovo priznanje 9. 2. 2017 17. 3. 2017 8. 4. 2017
Tekmovanje za Cankarjevo priznanje 9. 12. 2016 25. 1. 2017 11 . 3. 2017
Tekmovanje iz logike 29. 9. 2016 22. 10. 2016
Tekmovanje za Preglovo priznanje 16. 1. 2017 1. 4. 2017
Tekmovanje v znanju angleščine – 8.r 17. 10. 2016 21. 11. 2016
Tekmovanje v znanju angleščine – 7.r 31. 1. 2017 28. 2. 2017
Tekmovanje v znanju angleščine – 9.r 17. 11. 2016 18. 1. 2017 21. 3. 2017
Tekmovanje v znanju nemščine  – 9.r 24. 11. 2016 14. 3. 2017
Tekmovanje v znanju zgodovine 1.12. 2016 18. 3. 2017
Tekmovanje za Proteusovo priznanje 19. 10. 2016 2.12. 2016
Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni 14. 10. 2016 19. 11. 2016
Tekmovanje iz geografije 17. 1. 2017 9. 3. 2017 7. 4. 2017
KRESNIČKA za učence od 1. do 7. razreda: 9. 2. 2017
Bober 7. 11. 2016
Razvedrilna matematika od 6. – 8. razreda 6. 10. 2016 26. 11. 2016
Tekmovanje v modelarstvu 3.6. 2017
Srečanje mladih tehnikov 5.5. 2017
Konstruktorstvo in tehnologija obdelav materialov 7. 4. 2017 13. 5. 2017
Tekmovanje iz astronomije 8. 12. 2016 14. 1. 2017
Državno srečanje mladih raziskovalcev 15. 5. 2017