Obvestilo za začetek pouka s 1. 6. 2020

Spoštovani starši

Obveščamo vas, da se bo ponovno izvajalo vzgojno izobraževalno delo v prostorih šole od:

  • ponedeljka, 1. 6. 2020, za učence 4. in 5. razreda.
  • srede, 3. 6. 2020, pa še za učence 6., 7. in 8. razreda.

V šolo se lahko vračajo le zdravi učenci. Priporočeni ukrepi NIJZ z dopolnili bodo veljali še naprej.

Informacije o začetku pouka bodo staršem in učencem po e-pošti poslali razredniki.

Začetek dela v vrtcu s 1. 6. 2020

Spoštovani starši

Obveščamo vas, da se od ponedeljka, 1. 6. 2020, ponovno izvaja vzgojno izobraževalno delo v prostorih vrtca za vse otroke.

V vrtec se lahko vračajo le zdravi otroci.

Priporočeni ukrepi NIJZ veljajo še naprej.

Za vse otroke, ki ne bodo obiskovali vrtca od 1. do 30. 6. 2020, je vrtec brezplačen.

Informacije o začetku dela v vrtcu s 1. 6. 2020 boste starši prejeli  po e-pošti.

Obvestilo za začetek pouka 25. 5. 2020

Spoštovani starši

Obveščamo vas, da je ministrica za šolstvo izdala sklep, da se od ponedeljka, 25. 5. 2020, ponovno izvaja vzgojno izobraževalno delo v prostorih šole za učence 9. razreda.

Od 25. 5. 2020  se lahko izvaja tudi dopolnilni pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoči za učence od 4. do 8. razreda, ki imajo učne težave in težko dosegajo minimalne standarde znanja v prostorih šole.

V šolo se lahko vračajo le zdravi učenci, za katere je šola pridobila podpisano izjavo staršev (po e-pošti ali osebno prvi šolski dan), da je otrok zdrav.

Šolski avtobusni prevoz bo organiziran za prijavljene učence.

Informacije o začetku pouka in voznem redu šolskega avtobusa bodo staršem in učencem po e-pošti poslali razredniki.