Letni delovni načrt

Letni delovni načrt šole za š.l. 2016/17 je bil sprejet in potrjen na sestanku sveta šole,
29. 9. 2016.

Letni delovni načrt 2016-2017.