Letni delovni načrt

Letni delovni načrt šole za š.l. 2017/18 je bil sprejet in potrjen na sestanku sveta šole,
28. 9. 2017.

Letni delovni načrt 2017-2018.