NPZ

Na OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu se bo po sklepu Ministrstva za šolstvo znanost in šport, preverjalo znanje učencev 9. razreda iz predmeta ŠPORT.

KOLEDAR NPZ 2016/17

4. maj 2017 Nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine 6. in 9. razred
8. maj  2017 Nacionalno preverjanje znanja iz matematike 6. in 9. razred
10. maj 2017 Nacionalno preverjanje znanja iz  tretjega predmeta ŠPORT 9. razred
 10. maj 2017 Nacionalno preverjanje znanja iz angleščine 6. razred
30. maj 2017 Šola seznani učence z dosežki pri nacionalnem preverjanju znanja. 9. razred
30. maj-1. junij 2017 Učencem in njihovim staršem šola omogoči vpogled v ovrednotene naloge.(Poizvedba.) 9. razred
6. junij 2017 Šola seznani učence z dosežki pri nacionalnem preverjanju znanja. 6. razred
6. – 8. junij 2017 Učencem in njihovim staršem šola omogoči vpogled v ovrednotene naloge.(Poizvedba.) 6. razred
15. junij 2017 Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri nacionalnem preverjanju znanja. 9. razred
23. junij 2017 Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri nacionalnem preverjanju znanja. 6. razred