NPZ

Na OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu se bo po sklepu Ministrstva za šolstvo znanost in šport, preverjalo znanje učencev 9. razreda iz predmeta TIT (Tehnika in tehnologija).

KOLEDAR NPZ 2017/18

4. maj 2018 Nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine 6. in 9. razred
7. maj  2018 Nacionalno preverjanje znanja iz matematike 6. in 9. razred
9. maj 2018 Nacionalno preverjanje znanja iz  tretjega predmeta TIT 9. razred
9. maj 2018 Nacionalno preverjanje znanja iz angleščine 6. razred
29. maj 2018 Šola seznani učence z dosežki pri nacionalnem preverjanju znanja. 9. razred
29. maj-31. junij 2018 Učencem in njihovim staršem šola omogoči vpogled v ovrednotene naloge.(Poizvedba.) 9. razred
5. junij 2018 Šola seznani učence z dosežki pri nacionalnem preverjanju znanja. 6. razred
6. – 7. junij 2018 Učencem in njihovim staršem šola omogoči vpogled v ovrednotene naloge.(Poizvedba.) 6. razred
15. junij 2018 Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri nacionalnem preverjanju znanja. 9. razred
22. junij 2018 Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri nacionalnem preverjanju znanja. 6. razred