NPZ

Na OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu se bo po sklepu Ministrstva za šolstvo znanost in šport, preverjalo znanje učencev 9. razreda iz predmeta ŠPORT.

KOLEDAR NPZ 2016/17

    Predmet

   6. razred

   9. razred

  slovenščina

 4. 5. 2017

  4. 5. 2017

  matematika

 8. 5. 2017

   8. 5. 2017

   angleščina

  10.5. 2017

 

      šport

   10. 5. 2017