NPZ

Na OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu se bo po sklepu Ministrstva za šolstvo znanost in šport, preverjalo znanje učencev 9. razreda iz predmeta TIT (Tehnika in tehnologija).

KOLEDAR NPZ 2017/18

4. maj 2018 Nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine 6. in 9. razred
7. maj  2018 Nacionalno preverjanje znanja iz matematike 6. in 9. razred
9. maj 2018 Nacionalno preverjanje znanja iz  tretjega predmeta TIT (Tehnika in tehnologija)
9. razred
 9. maj 2018 Nacionalno preverjanje znanja iz angleščine 6. razred