EKSPERIMENTALNI PROJEKT B-RIN

»Eksperimentalni projekti – celovit razvoj digitalnih kompetenc in temeljnih znanj računalništva in informatike« – B-RIN

  1. SKLOP: Razvoj temeljnih znanj računalništva in informatike učečih se.

Namen projekta  je dvig temeljnih znanj RIN učečih se z uvajanjem inovativnih pristopov ter uporabo sodobnih digitalnih orodij. S tem se učečim omogočijo učne priložnosti, kar je ključno za enakopravno opolnomočenost za soočenje z izzivi sodobne družbe ter uspešno delovanje v prihodnosti.

Specifična cilja:

  • razvoj in nadgradnja pristopa za dvig temeljnih znanj RIN učečih na VIZ (t. i. vsešolski pristop);
  • preizkušanje in implementacija didaktičnih pristopov in pedagoških strategij razvoja temeljnih znanj RIN učečih se v inovativnih oddelkih oz. skupinah (vključno s preverjanjem in vrednotenjem) z zagotavljanjem dodatnih ur oz. dejavnosti za učeče se.

Rezultati:

  • izdelani in objavljeni “vsešolski” pristopi vseh vključenih VIZ na področju dviga temeljnih znanj RIN učečih se, vključno s katalogom znanj, ki zajema nabor temeljnih vsebin RIN, kriterije uspešnosti ter predlagane standarde znanj;
  • izdelani in objavljeni učni scenariji na prosto dostopnem spletišču (praviloma Slovensko izobraževalno omrežje, SIO.si).

Projekt B-RIN sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z Načrtom za okrevanje in odpornost v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente: Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5) za ukrep investicije E: Celovita transformacija (trajnost in odpornost) zelenega in digitalnega izobraževanja.

Šolsko leto 2023/24

Inovativni oddelki in skupine: vrtec – Modri Polhki in šola – 1. a in 1. b

Razvojni tim: Nataša Vesel Plos (ravnateljica), Simona Lunka (koordinator) , Jana Kraševec (učitelj RIN), Tatjana Leskovec, Valerija Škrbec, Helena Novak Obreza

Projektni tim: Tatjana Leskovec, Valerija Škrbec, Helena Novak Obreza, Erika Komidar

  • 1. delavnica: Igriva pot v svet digitalnih naprav
  • 2. delavnica: Ustvarjam in opravljam navodila ter se družim z delovnimi roboti (obisk podjetja Kovinplastika Lož)
  • 3. delavnica: KUBO robot v pravljičnem svetu
  • 4. delavnica: Kako se naprave pogovarjajo in skrivnosti omrežij

(Skupno 209 obiskov, današnjih obiskov 1)