Poklicna orientacija

PokliciVse informacije, ki se tičejo vpisnega postopka, dobite na spletni strani MIZŠ, pod zavihkom srednješolsko izobraževanje, vpis v srednje šole.

 

Razpis za vpis v srednje šole in dijaške domove

Razpis za vpis v dijaške domove 2017-18

Razpis za vpis v srednje šole 2017-18

Informacije o informativnih dnevih

 

Seznam šol ,ki bodo omejile vpis za šolsko leto 2017-18

srednje šole z omejitvijo vpisa za šolsko leto 2017-18

 

Gradivo z roditeljskega sestanka

Ppt predstavitev: VPIS V SREDNJE ŠOLE IN DIJAŠKE DOMOVE V 2017-18

Ppt  predstavitev:   ŠTIPENDIJE 2017-18


Omejitve vpisa po šolah v preteklih letih
Šolsko leto 2011-12
Šolsko leto 2012-13
Šolsko leto 2013-14
Šolsko leto 2015-16 

Programe, za katere bo možno pridobiti kadrovske štipendije, lahko najdete tudi na IZMENJEVALNICI Sklada za razvoj kadrov in štipendije

 http://www.sklad-kadri.si/si/izmenjevalnica/

Informacije o štipendijah:

kadrovske štipendije: http://www.rra-nkr.si/

vse štipendije: http://www.sklad-kadri.si/