Temeljna naloga svetovalne službe je skrb za optimalni razvoj vsakega otroka ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo. Svetovalno delo v vrtcu temelji na prostovoljnosti, skupnem dogovoru in zaupnosti ter je usmerjeno v dobrobit otroka. Svetovalna služba sodeluje z vzgojitelji, starši, vodstvom, po potrebi z zunanjimi ustanovami ter priskoči na pomoč otrokom, ko je to potrebno. 

Svetovalna služba si prizadeva, da bi otroke bolje razumeli, se ustrezno odzvali na njihove potrebe ter zagotovili varno in spodbudno okolje za njihov napredek. Zato se lahko s svetovalno delavko posvetujete:

 • v zvezi z vključitvijo, uvajanjem otroka v vrtec;
 • če se srečujete s težavami pri vzgoji (neposlušnost, neupoštevanje pravil, postavljanje mej …);
 • če imate vprašanja glede otrokovega razvoja (na gibalnem, čustvenem, kognitivnem, socialnem področju);
 • ob soočanju z različnimi kritičnimi situacijami v družini (rojstvo sorojenca, smrt v družini, ločitev, selitev …);
 • če pri otroku opažate stiske (težave s spanjem, hranjenjem, jokavost, razdražljivost, močenje postelje);
 • glede možne strokovne pomoči otrokom s posebnimi potrebami;
 • če potrebujete kakršenkoli nasvet ali pomoč.

KONTAKTNI PODATKI:

Nataša Lavrič, univ. dipl. ped.

Telefon: (01) 707 12 69

E-pošta: natasa.lavric@oshjh-staritrg.si

Uradne ure: vsak petek od 13. do 14. ure oziroma po dogovoru

Pisarna svetovalne službe vrtca se nahaja v 1. nadstropju vrtca (nasproti zbornice). 

ZGIBANKE

 

UVAJANJE V VRTEC

 

PREHOD IZ VRTCA V ŠOLO

 

KORISTNE POVEZAVE

 

PRIPOROČLJIVA LITERATURA

 • C. Webster-Stratton: Neverjetna leta
 • D. J. Siegel, T. P. Bryson: Vzgoja brez drame
 • D. J. Siegel, T. P. Bryson: Celostni razvoj otroških možganov
 • M. Juhant. S. Levc: Varuh otrokovih dolžnosti
 • M. Juhant: Trma
 • S. Levc: Ali sediš na ušesih?!
 • S. Levc: Liba laca lak

 

OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI (OPP)

 V skladu z Zakonom o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (ZOPOPP, Uradni list RS, št. 41/17) so otroci s posebnimi potrebami in otroci z rizičnimi dejavniki:

 • otroci z razvojnimi zaostanki, primanjkljaji, ovirami oziroma motnjami na telesnem, spoznavnem, zaznavnem, socialno-čustvenem, sporazumevalnem področju ter dolgotrajnimi boleznimi;
 • otroci z rizičnimi dejavniki v predšolskem obdobju so otroci, pri katerih obstajajo rizični dejavniki za razvojne primanjkljaje, zaostanke oziroma motnje.

Otroci s posebnimi potrebami in otroci z rizičnimi dejavniki v predšolskem obdobju so lahko prepoznani v okviru družine, v zdravstvenem sistemu, v vrtcu, v vzgojno-izobraževalnem zavodu, socialnovarstvenem zavodu ali v okviru storitev centrov za socialno delo.

Vsakemu otroku s posebnimi potrebami je zagotovljen optimalen razvoj. V našem vrtcu so lahko usmerjeni v program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Vključeni so v redne oddelke vrtca, v skladu z zapisnikom multidisciplinarnega tima ali individualnega načrta pomoči družini pa jim je dodeljena dodatna strokovna pomoč. 

 

PRISPEVKI SVETOVALNE SLUŽBE

 Povezava do Zakona o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami

(Skupno 1.241 obiskov, današnjih obiskov 1)