Temeljna naloga svetovalne službe je skrb za optimalni razvoj vsakega otroka ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo. Svetovalno delo v vrtcu temelji na prostovoljnosti, skupnem dogovoru in zaupnosti ter je usmerjeno v dobrobit otroka. Svetovalna služba sodeluje z vzgojitelji, starši, vodstvom, po potrebi z zunanjimi ustanovami ter priskoči na pomoč otrokom, ko je to potrebno. 

Svetovalna služba si prizadeva, da bi otroke bolje razumeli, se ustrezno odzvali na njihove potrebe ter zagotovili varno in spodbudno okolje za njihov napredek. Zato se lahko s svetovalno delavko posvetujete:

  • v zvezi z vključitvijo, uvajanjem otroka v vrtec;
  • če se srečujete s težavami pri vzgoji (neposlušnost, neupoštevanje pravil, postavljanje mej …);
  • če imate vprašanja glede otrokovega razvoja (na gibalnem, čustvenem, kognitivnem, socialnem področju);
  • ob soočanju z različnimi kritičnimi situacijami v družini (rojstvo sorojenca, smrt v družini, ločitev, selitev …);
  • če pri otroku opažate stiske (težave s spanjem, hranjenjem, jokavost, razdražljivost, močenje postelje);
  • glede možne strokovne pomoči otrokom s posebnimi potrebami;
  • če potrebujete kakršenkoli nasvet ali pomoč.

KONTAKTNI PODATKI:

Nataša Lavrič, univ. dipl. ped.

Telefon: (01) 707 12 69

E-pošta: natasa.lavric@oshjh-staritrg.si

Pisarna svetovalne službe vrtca se nahaja v 1. nadstropju vrtca (nasproti zbornice). 

ZGIBANKE

UVAJANJE V VRTEC

PREHOD IZ VRTCA V ŠOLO

PRISPEVKI SVETOVALNE SLUŽBE

 Povezava do Zakona o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami

(Skupno 1.121 obiskov, današnjih obiskov 1)