EKO šola

ekosola_logo_2011

Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki, učenci in dijaki skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše.

Vsako leto najuspešnejšim šolam podeljujemo mednarodna priznanja – zelene zastave. To je tudi edino javno in mednarodno priznanje slovenskim šolam za okoljevarstveno delovanje, skladno z mednarodnimi kriteriji FEE (Foundation for Environmental Education).

 Temelj odgovornega odnosa do okolja ni le posredovanje in pridobivanje znanja, ampak dejavno spreminjanje kulture obnašanja in ravnanja. Ekošola je metodološko in mednarodno primerljiv program z medpredmetnim povezovanjem znanja za življenje, ki razvija odgovoren odnos do okolja, narave in bivanja nasploh. Temelji na metodologiji 7 korakov. Predstavlja postopek dela posamezne ustanove, da pridobi oziroma ohrani t. i. zeleno zastavo kot najvišje priznanje oziroma prepoznavni znak, da spada v mednarodni program Ekošola. V Sloveniji ga izvajamo od leta 1996  v okviru Društva DOVES – FEE Slovenia.

 Metodologija ekošole: Sedem korakov

7 KORAKOV ZA EKOŠOLO

7 korakov je postopek dela posamezne ustanove, da pridobi zeleno zastavo (kot priznanje, da spada v mednarodni program Ekošola). V spodnji shemi so povzete ključne značilnosti in aktivnosti posameznega koraka, v nadaljevanju dokumenta pa je vsak korak podrobneje opisan.  

 1. EKO-ODBOR:
 • vzpostavitev (na začetku)
 • po vzpostavitvi: delovanje in redna srečanja celotnega eko-odbora
 1. OKOLJSKI PREGLED:
 • 8 področij:energija, odpadki, voda, transport, zdravje in dobro počutje, okolica šole, biotska raznovrstnost, drugo
 • OKOLJSKI PREGLED
 1. EKO-AKCIJSKI NAČRT
 • jedro dela za šolsko leto
 • določanje aktivnosti
 • obvezna področja: voda energija, odpadki
  • dodatni projekti: najmanj 3 (razpisani ali po izbiri)
  • Izpolniti:  – EKO-AKCIJSKI NAČRT 
 1. NADZOR IN OCENJEVANJE:
 • spremljanje in merjenje uspešnosti zastavljenih ciljev
 • obisk regijskega koordinatorja
 1. KURIKULUM –  DELO PO UČNEM NAČRTU:
 • vključevanje okoljskih vsebin v šolske predmete oziroma učni načrt
 1. OBVEŠČANJE, OZAVEŠČANJE IN VKLJUČEVANJE:
 • v šoli, ustanovi
 • v lokalni oziroma širši skupnosti
 1. EKO-LISTINA
 • izjava o eko-poslanstvu
 • obliko eko-listine izbere ustanova sama

ZELENA ZASTAVA 
z opravljenimi 7 koraki postane ustanova ekošola in pridobi zeleno zastavo