Arhivi avtorja:Polona Šivec

Otroški občinski svet

Osmošolci so v četrtek, 21. 6. 2018,  v sklopu izvajanja projekta Mladi kreativni potenciali v sejni sobi Občine Loška dolina izvedli prvo sejo otroškega občinskega sveta, ki jo je vodil otroški župan Jaka Porok.

Otroškega župana so osmošolci izvolili na volitvah v okviru pouka DKE. Volivce je prepričal s svojim programom, izkazal pa se je tudi z vodenjem seje otroškega občinskega sveta. Osmošolci so se kot aktivni državljani aktivno vključili  v razpravo in  dajali  svoje predloge in pobude glede delovanja naše občine.

Zahvaljujemo se županu, gospodu  Janezu  Komidarju, zaposlenim na občini, zavodu Oron in koordinatorki projekta, gospe Tatjani Hvala, ker so nam omogočili to zanimivo izkušnjo.

 

Prevzem spričeval

V skladu s 14. členom PRAVILNIKA  o šolskem koledarju za osnovne šole »Učencem, ki jim ni bilo možno razdeliti spričeval ob zaključku pouka, jih šola osebno vroči njim oziroma njihovim staršem v času od zaključka pouka do 30. junija in od 16. do 20. avgusta tekočega šolskega leta.«

 

Otroški občinski svet

V četrtek, 21. 6. 2018,  bomo z učenci osmega razreda v okviru predmeta DKE odšli na sedež Občine Loška dolina, kjer bomo ob 10.00 izvedli 1. sejo otroškega občinskega sveta. Po končani seji se bomo vrnili v šolo in nadaljevali s poukom po urniku.
Učenci bodo na seji aktivno sodelovali (1 otroški župan, 1 otroški podžupan, 14 otroških občinskih svetnikov) oz. spremljali dogajanje v sejni dvorani.
To je čudovita priložnost, da se naši osmošolci kot aktivni državljani vključijo  v razpravo in  podajo svoje predloge in pobude glede delovanja naše občine.
Sejo bomo izvedli v sodelovanju z Občino Loška dolina in v sklopu projekta Mladi kreativni potenciali.

Tatjana Lekan, učiteljica DKE