Arhivi avtorja:Polona Šivec

Zlati bralci

V soboto, 11. 6. 2019, so odšli letošnji zlati bralci na nagradni izlet v Ljubljano. Dan je bil prežet s pustolovščinami in prijetnim druženjem.

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevzem spričeval

V skladu s 14. členom PRAVILNIKA  o šolskem koledarju za osnovne šole »Učencem, ki jim ni bilo možno razdeliti spričeval ob zaključku pouka, jih šola osebno vroči njim oziroma njihovim staršem v času od zaključka pouka do 30. junija in od 16. do 20. avgusta tekočega šolskega leta.«

Zaključna prireditev bralne značke

V torek, 28. 5. 2019,  bo potekala zaključna prireditev letošnje bralne značke.
Gostili bomo pisateljico, pesnico, pravljičarko Anjo Štefan, ki ustvarja in živi v Cerknici.
Tokrat bo prireditev potekala ločeno za razredno in predmetno stopnjo.
Za razredno stopnjo bo pričetek ob 8.00, za predmetno pa ob ob 9.30.
Na predmetni stopnji bo potekal prvo in drugo šolsko uro pouk po ustaljenem urniku. Druga ura bo potekala do 9.10. Sledila bo malica. Učenci malicate v razredih, kjer ste 2. učno uro. Od 9.20 do 9.25 odidete v spremstvu razrednikov in sorazrednikov v telovadnico.
Prireditev se bo predvidoma zaključila do 11.00.
Bralno druženje bo potekalo ob prisotnosti vseh učencev. Bralci, ki ste končali bralno značko, odidete domov, ostali pa nadaljujete s poukom. Pouk bo potekal za učence od 6. do 9. razreda, 5 . šolsko uro, po naslednjem urniku:

– 6. a in 6. b ZGO
– 7. a in 7. b  GEO
– 8. a TIT
– 8. b DKE
– 9. a ŠPO

Po 5. šolski uri za vse razrede poteka pouk po ustaljenem urniku.
Za bralce vozače bo organiziran avtobusni prevoz ob 11.15. Ob tej uri odidete domov tudi vsi učenci razredne stopnje, ki ste z Babnega Polja.
Poskrbite za ustrezno kulturno vedenje.
Če želite avtogram avtorice, prinesite s seboj spominsko knjigo in ne iztrganih listkov.
Poskrbite, da bo dan potekal brez težav. Pravočasno odjavite kosila, ker boste odšli prej domov.
V ponedeljek in torek odpadejo vse druge dejavnosti v šolski knjižnici.

knjižničarka Leonida Zalar