Arhivi avtorja: Sabina Breznik

Nova merila za izbiro kandidatov v 1. letnik SŠ v primeru omejitve vpisa

Glede na to, da NPZ letos odpade, so na MIZŠ pripravili nova merila za izbiro kandidatov v 1. letnik srednje šole, če bo vpis omejen in se bo na spodnji meji razvrstilo več kandidatov z enakim številom točk.

Tako kot do sedaj se najprej upošteva seštevek zaključenih ocen obveznih predmetov v 7., 8. in 9. razredu (max 175 točk).

Namesto doseženih točk na NPZ pa se upoštevajo zaključene ocene SLJ, MAT in TJA v 7., 8. in 9. razredu – skupno torej maksimalno 45 točk.

Nov rokovnik za vpis v srednje šole in dijaške domove

Dragi devetošolci in starši devetošolcev

Na MIZŠ so oblikovali nov rokovnik za vpis v srednje šole in dijaške domove. Prosim, preglejte si nov časovni okvir. V prilogi pošiljam tudi prijavnici za vpis v SŠ in DD – kdor prijavnice še ni oddal.

Prijavnice za SŠ smo oddali že v šoli, razen za tiste učenke, ki se boste prijavile v šole, ki zahtevaje preizkus posebnih nadarjenosti oz. spretnosti. Za te velja, da se v želeno SŠ prijavite še pred preizkusi nadarjenosti – če vam preizkusa ne bo uspelo opraviti, boste lahko v roku za prenos prenesli svojo prijavo na drugo šolo. Prijavnice ni potrebno ožigosati in pridobiti podpisa ravnateljice. Lahko jo skenirate in pošljete po e-pošti, lahko pošljete priporočeno, vendar ne s povratnico.

Za vse dodatne informacije se obrnite na svetovalno delavko: sabina.breznik@guest.arnes.si

Prijavnica_za_sprejem_v_dijaski_dom

Nova_prijavnica_za_vpis_v_srednjo_solo

SPREMENJENI ROKI ZA VPIS V DIJAŠKE DOMOVE

SPREMENJENI ROKI ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE

 

Informacije o vpisu v srednje šole

Posredujem informacije MIZŠ glede vpisa v srednjo šolo. Hkrati vse devetošolce in njihove starše obveščam, da smo vse izpolnjene prijavnice priporočeno poslali po pošti na izbrane srednje šole v četrtek, 12. 3., in petek, 13. 3. 2020. Prijavnice tistih učencev, ki čakajo na preizkus nadarjenosti oz. posebnih spretnosti, bomo izpolnili, ko se zadeve umirijo in bodo osnovne in srednje šole zopet odprle svoja vrata. Prijavnice v dijaške domove oddate sami.

Pazite nase.

Sabina Breznik, šolska svetovalna delavka

Spoštovani,

glede rokovnika za prijavo in vpis v srednje šole vam sporočamo, da bodo srednje šole, ki še niso izvedle preizkusov nadarjenosti, ki so vpisni pogoj za vpis v nekatere srednješolske izobraževalne programe, ali razgovorov s kandidati, ki bi se želeli prijaviti v športne oddelke, te aktivnosti izvedle po izteku ukrepa začasnega prenehanja vzgojno – izobraževalne dejavnosti. Posledično bo prestavljen tudi rok za prijavo za vpis v srednje šole in dijaške domove. O natančnih datumih oziroma novih rokih vas bomo obvestili naknadno v naslednjih dneh.

Lep pozdrav,

Mateja Gornik Mrvar
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Direktorat za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih
Sektor za srednje šolstvo
Masarykova ul. 16
1000 Ljubljana
Tel.: + 386 1 400 5311