LOGO splet6                                                      občina grb

OŠ heroja Janeza Hribarja                                                      Občina Loška dolina

                                                                                                        Javni zavod Snežnik

Stari trg pri Ložu, 16. 11. 2016

 

Na pobudo Osnovne šole heroja Janeza Hribarja in v sodelovanju z Občino Loška dolina in Javnim zavodom Snežnik (TIC), razpisujemo v okviru projekta Spoznavam preteklost, razumem sedanjost, gradim prihodnost in PRYDE likovni natečaj z naslovom:

PODOBE DOMAČIH KRAJEV

Namen natečaja

Namen natečaja je, da bi tudi učenci osnovne šole dobili priložnost, da prispevajo k prepoznavnosti krajev, v katerih živijo in pokažejo poznavanje lokalnih znamenitosti. S tem  naj bi razvijali in prikazali svoje videnje domače okolice ter znamenitosti po katerih  bi postali naši kraji bolj prepoznavni. Tako bi spodbudil učence k iskanju novih perspektiv ali pa že znanih motivov domačega okolja.  Učenci so torej vabljeni k izdelavi novega spominka ali izdelka, ki bi Loško dolino predstavljal tudi navzven.

Likovna tehnika; sodelujoči

Sodelujejo lahko vsi učenci druge in tretje triade z izdelki, ki jih izdelajo v katerikoli likovni tehniki in iz materialov po lastni izbiri, pri pouku likovne umetnosti, tehnike in tehnologije ali doma. Strokovna komisija bo izbrala:

  • 3 spominke, ki jih bo občina uporabila kot reprezentančno darilo,
  • 3 spominke, ki jih bo Javni zavod Snežnik ponudil v svojem programu spominkov,
  • 3 spominke, ki jih bo šola uporabila kot reprezentančno darilo.

Izdelki bodo izbrani glede na kakovost, domišljijo in izrazno moč.

Opremljenost izdelkov

Vsi izdelki morajo biti na hrbtni strani označeni  z nalepko  z naslednjimi podatki:

  • ime, priimek, starost in razred avtorja
  • ime in priimek mentorja
  • naslov likovnega dela

Rok za oddajo

Izdelke sprejema učiteljica Andreja Ravšelj med 15. 11. 2016 in 31. 3. 2017.

Del ne vračamo.

 

Komisija bo rezultate objavila v začetku aprila na šolski spletni strani.

Vsa dodatna pojasnila lahko dobite pri organizatorki natečaja Andreji Benčina, na spletnem naslovu: andreja.bencina@guest.arnes.si

Veliko uspeha pri ustvarjanju.

Ravnateljica:                                                                                    Organizatorka razpisa:

Sonja Jozelj                                                                                          Andreja Benčina

(Skupno 57 obiskov, današnjih obiskov 1)