Arhivi avtorja:Andreja Benčina

Likovno-tehnični natečaj PODOBE DOMAČIH KRAJEV

 

             LOGO splet6                                                      občina grb

OŠ heroja Janeza Hribarja                                                      Občina Loška dolina

                                                                                                        Javni zavod Snežnik

Stari trg pri Ložu, 16. 11. 2016

 

Na pobudo Osnovne šole heroja Janeza Hribarja in v sodelovanju z Občino Loška dolina in Javnim zavodom Snežnik (TIC), razpisujemo v okviru projekta Spoznavam preteklost, razumem sedanjost, gradim prihodnost in PRYDE likovni natečaj z naslovom:

PODOBE DOMAČIH KRAJEV

Namen natečaja

Namen natečaja je, da bi tudi učenci osnovne šole dobili priložnost, da prispevajo k prepoznavnosti krajev, v katerih živijo in pokažejo poznavanje lokalnih znamenitosti. S tem  naj bi razvijali in prikazali svoje videnje domače okolice ter znamenitosti po katerih  bi postali naši kraji bolj prepoznavni. Tako bi spodbudil učence k iskanju novih perspektiv ali pa že znanih motivov domačega okolja.  Učenci so torej vabljeni k izdelavi novega spominka ali izdelka, ki bi Loško dolino predstavljal tudi navzven.

Beri naprej