Razdeljevanje učbenikov za šolsko leto 2018/2019

Manjkajoče učbenike boste lahko prevzeli tik pred začetkom novega šolskega leta ali prvi šolski dan.

Knjižničarka OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu