Spoštovani starši,

predvideno je postopno sproščanje ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19 ter odpravljanje omejitev na področju vzgoje in izobraževanja.

Ministrica za šolstvo bo izdala sklep, da se izvaja vzgojno varstveno delo v vrtcu predvidoma od 18. 5. 2020 v prostorih vrtca.

V vrtec se lahko vračajo le zdravi otroci. V skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ) mora vrtec obvezno pridobiti podpisano Izjavo staršev pred vstopom otroka v vrtec (v nadaljevanju Izjava), s katero starši potrdijo, da je otrok zdrav.

Razširjeni strokovni kolegij za pediatrijo je pripravil tudi seznam zdravstvenih omejitev za otroke v času sproščanja ukrepov glede epidemije SARS – 2 – CoV. Naprošamo vas, da se z vsebino dokumenta seznanite. V primeru, da je v družini, v istem gospodinjstvu drug otrok, mladostnik ali odrasla oseba, ki ima zdravstvene omejitve, NIJZ otroku odsvetuje vrnitev v vrtec. Starši se posvetujte z izbranim zdravnikom – specialistom pediatrije oziroma izbranim osebnim zdravnikom – specialistom splošne oziroma družinske medicine.

Zaradi načrtovanja organizacije delovanja vrtca vas naprošamo, da najpozneje do
torka, 12. 5. 2020, do 12. ure pomočnici ravnateljice vrtca na e-poštni naslov tatjana.leskovec1@guest.arnes.si  sporočite: 

  • VKLJUČITEV OTROKA VRTEC

V vrtec se vključijo le zdravi otroci. Ali se bo vaš otrok vključil v vrtec?

Prvi dan, ko boste otroka pripeljali v vrtec, boste to potrdili tudi s podpisano Izjavo.

  • PRIHOD V VRTEC  in  ODHOD DOMOV

Sporočite, kdaj bo otrok prihajal v vrtec in odhajal iz vrtca.

  • PREHRANA

Organizirana bo prehrana otrok na ustaljen način.

Na podlagi pridobljenih informacij, ki jih boste poslali pomočnici ravnateljice vrtca po e-pošti,  bomo oblikovali skupine, določili prostore, v katerih bo potekalo vzgojno-varstveno delo in uredili številne druge podrobnosti.

Organizacija dela v vrtcu od 18. 5. 2020 dalje:

  • Delo bo potekalo v skupinah, v prvem starostnem obdobju bo v skupini do 8 otrok, v drugem starostnem obdobju pa do 10 otrok.
  • Dejavnosti  programa se bodo izvajale znotraj iste skupine v istem prostoru. Skupine otrok ne bodo prehajale iz prostora v prostor in se ne bodo združevale.

Za vse starše, ki otroka v času razglašene epidemije do 31. 5. 2020 ne boste pripeljali v vrtec, boste oproščeni plačila vrtca. Od 1. 6. 2020 dalje je možno tudi koriščenje rezervacije.

O vseh novostih vas bomo sproti obveščali.

(Skupno 110 obiskov, današnjih obiskov 1)